Innovaatioputkesta yritystoimintaa – Cleantech innovaatioiden kaupallistaminen

Hanke lyhyesti

Innovaatioputkesta yritystoimintaa – Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen -hanke tarjoaa ympäristömonitoroinnin ja materiaali- ja energiatehokkuuden alan yrityksille ja yksittäisille keksijöille yksilöllistä asiantuntijatukea innovaatioiden kehitykseen, kaupallistamiseen, yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen etsimiseen sekä kansainvälistymiseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen räätälöity ja testattu yhteistyö- ja toimintamalli julkisen ja yksityisen sektorin osaamisen ja innovaatioiden kaupallistamiseksi.

Innovaatioista menestyviksi tuotteiksi

Cleantech-liiketoiminnan, ilmastomyönteisen energia-alan ja ympäristöalan globaalit markkinat ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti.Suomessa on alan tutkimukseen ja liiketoimintaan liittyvää huippuosaamista ja suomalaisten yritysten osuus maailman markkinoista voisi olla nykyistä suurempi.Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten vienti ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla ja hanke kohdistaakin toimintansa erityisesti pk-yrityksiin.

Suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kasvun vahvistamiseksi hankkeessa organisoidaan pitkäaikaiseksi toiminnaksi tähtäävä maakuntien yhteinen innovaatiojärjestelmä, jossa haarukoidaan, testataan ja kaupallistetaan suomalaisia ympäristöinnovaatioita.

Tavoitteena on löytää myös julkisella sektorilla piilevät innovaatiot ja kehittää niistä kaupallisia tuotteita.


Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Innovaatiojohtaja Antti Herlevi, Green Net Finland ry, etunimi.sukunimi@greennetfinland.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 12.34, päivitetty 3.5.2013 klo 12.32