Ekoinnovaatio

Ympäristöä säästävällä innovaatioilla ('ekoinnovaatioilla') vähennetään tuotteiden, teknologioiden, palveluiden tai kulutuksen ympäristökuormituksia ja ratkaistaan päästöihin, jätemääriin, materiaalien käyttöön tai energian kulutukseen liittyviä ongelmia uudella tavalla.

Innovaatioilla ekokilpailukykyä

Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi on keskeisessä asemassa, kun tavoitellaan yrityksen tai koko yhteiskunnan kilpailukyvyn paranemista ekoinnovaatioilla. Aiemmin ympäristöinnovaatioiden taustalla on usein ollut lainsäädännön vaatimusten tiukentuminen tai muutokset esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuksissa, mutta asiakkaiden paine ja tarve kysyntälähtöisiin ratkaisuihin ovat nousemassa tärkeiksi innovaatioiden vauhdittajiksi.

Ympäristöhyötyjen arvioinnilla ja mittaamisella voidaan varmistua innovaatiolla saavutettavista eduista. Innovaation ympäristösuorituskykyä voidaan arvioida esimerkiksi elinkaariarvioinnin työkaluilla tai vertaamalla tuotteen ominaisuuksia ympäristömerkintäkriteereihin tai parhaimpiin markkinoilla oleviin tuotteisiin ('top runner –tuotteet').
Innovatiivisten ratkaisujen kehitystyö ja saaminen markkinoille edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä, rahoituskanavien ja verkostojen tuntemusta sekä lopulta valmiin tuotteen tai palvelun ympäristöhyötyjen luotettavaa osoittamista.

Ympäristönäkökohdat suunnittelussa

Ympäristötietoisessa tuotesuunittelussa (eco-design) ympäristönäkökohdat huomioidaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.  Energiaa käyttäville tuotteille vuonna 2011 se on jo arkipäivää.  Ekotuotesuunnittelusta annettu direktiivin on lisännyt ympäristötietoista suunnittelua. Myös monien muiden tuotteiden valmistajat näkevät eco-designin mahdollisuutena profiloida tuotteitaan.

Tällä sivustolla kerrotaan siitä, miten ympäristöhyötyjä voidaan mitata ja kuinka niistä voidaan viestiä asiallisesti ja luotettavasti, niin että innovaation ympäristöhyödyt saadaan muutettua yrityksen ekokilpailukyvyksi. Sivusto kehitettiin hankkeessa ' Innovaatioputkesta yritystoimintaa – Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen', jota rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.


Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Innovaatiojohtaja Antti Herlevi, Green Net Finland ry, etunimi.sukunimi@greennetfinland.fi
Julkaistu 28.5.2013 klo 10.53, päivitetty 28.5.2013 klo 10.53