Innovatiivisiin julkisiin cleantech –hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä - Cleantech Hankintamappi

Hanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech -hankintojen toteutumista Suomessa. Hankkeessa tutkitaan julkisten hankintojen valmisteluun ja toteukseen liittyviä prosesseja, joilla edistetään tavanomaisia hankintoja ympäristöystävällisempien ratkaisujen syntyminen ja eteneminen toteutusvaiheeseen. Prosessien tueksi kehitettin tiedonhallintaportaali Cleantech  Hankintamappi, jolla pyritään edistämään innovatiivisia ja vähähiilisiä cleantech -ratkaisuja. Sen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään edelleen todellisten käytännön esimerkkien ja niistä saatujen kokemusten avulla. Hankintamappi liittää saman tarpeen omaavat julkiset hankkijat yhteen, luo yhteisen valmisteluprosessin mahdollisuuden kilpailuttamiseen, mahdollistaa kokemusten vaihdon sekä tuo näkyviin cleantech -hankintoihin liittyvät ympäristö- ja kustannushyödyt.

Hankkeessa käydään läpi siihen osallistuvien kaupunkien ja kuntien tulevia investointeja ja pyritään löytämään niistä sellaiset, joissa on cleantech -potentiaali. Aineiston pohjalta voidaan esittää, missä tuoteryhmissä innovatiivinen lähestymistapa toteutuu parhaiten, ja millaiset hankinnan kohteen ja kriteerien määrittelyt tukevat innovatiivisten ratkaisujen syntymistä. Lisäksi kuvaillaan näihin soveltuvia uusia hankintamenettelyjä, jotka parhaiten mahdollistavat innovatiivisen hankinnan. Hankkeessa tuodaan esiin hankintojen edistämiseen tähtäävät kumppanuusmenettelyt ja niihin liittyvät pelisäännöt, joilla kuntia kannustetaan toteuttamaan tavanomaisia ratkaisuja enemmän ilmasto- ja materiaalitehokkuushyötyjä tuottavia cleantech -hankkeita.

Tutkimushanke toteutetaan pääosin Tekesin Huippuostajat -ohjelman rahoituksella. Muita rajoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen ympäristökeskus, Hansel, Kuntaliitto sekä kaupunkeja ja kuntia.


Lisätietoja

Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.10.2014 klo 10.40, päivitetty 6.5.2019 klo 20.13

Kohderyhmä: