Itämeren alusonnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit (BRISK)

Suomi on osallistunut yhteistyössä muiden Itämeren maiden kanssa BRISK-projektiin (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea), jossa selvitettiin koko Itämeren alueen osalta alusonnettomuuksista aiheutuvia ympäristöriskejä ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Suomen kansallisesta osuudesta on vastannut Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanketta on johtanut Tanska.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on ollut

 • selvittää koko Itämeren alueella alusonnettomuuksista aiheutuva ympäristövahinkoriski,
 • selvittää Itämeren maiden nykyinen ympäristöonnettomuuksien torjuntavalmius ja sen mahdolliset puutteet Itämeren eri merialueilla,
 • laatia torjuntakaluston täydennyshankintasuunnitelmat sekä
 • kehittää naapurivaltioiden yhteistyötä mm. yhteisin sopimuksin öljyonnettomuuksien hoitamiseksi yli kansallisten rajojen.

Projektissa Itämeri on jaettu kuuteen alueeseen. SYKE osallistuu Suomenlahden merialuetta koskevaan osaprojektiin, jossa vetovastuu on Virolla sekä Pohjanlahden merialuetta koskevaan osaprojektiin, jota johtaa Ruotsi.  

Projekti toteuttaa Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission eli HELCOM:n (Helsinki Commission) Itämeren suojelun toimintaohjelmaa (Baltic Sea Action Plan). Projekti on kestänyt kolme vuotta (2009-2012). Se on osa Euroopan Unionin Itämeri 2007-2013 -ohjelmaa (Baltic Sea Region Programme 2007-2013). Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 3,3 miljoonaa euroa. Venäjä on osallistunut hankkeeseen erillisen, Pohjoimaiden ministerineuvoston rahoittaman BRISK-RU-projektin kautta.

Projektin yhteistyökumppanit

 • Admiral Danish Fleet Headquarters (Tanska, päävastuu)
 • Estonian Board of Border Guard (Viro)
 • Suomen ympäristökeskus (Suomi)
 • Central Command for Maritime Emergencies (Saksa)
 • Marine and Inland Waters Administration of the Ministry of Environment (Latvia)
 • Coastal Research and Planning Institute Klaipeda University (Liettua)
 • Maritime Institute in Gdansk ja Maritime Office in Gdynia (Puola)
 • Swedish Coast Guard Headquarters (Ruotsi)
 • Yhteistyökumppanit Kaliningradista ja Pietarista (Venäjä)
 • HELCOM

Projektisivut

Lisätietoja

Ylitarkastaja Meri Hietala, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 40 534 1960, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

brisk-logo 1 brisk-logo 2 EU logo

Euroopan unionin osarahoittama (Euroopan aluekehitysrahasto)

Julkaistu 24.4.2013 klo 11.21, päivitetty 24.4.2013 klo 11.21