JÄREÄ-hankkeen järvet

JÄREÄ-hankkeen hankejärvet ovat:

 • Heposelkä (Joensuu, Liperi)
 • Pyhäselkä (Joensuu, Liperi, Rääkkylä)
 • Ätäskö (Kitee).

Hankkeen kohdealueista Heposelkä ja Pyhäselkä ovat molemmat suurjärviä. Ätäskö on keskikokoinen matala humuspitoinen järvi.

Järviin on vuosikymmenten aikana kohdistunut voimakasta ihmistoiminnan aiheuttamaa kuormitusta. Pistemäistä kuormitusta on vähennetty tehokkaasti viime vuosien aikana, mutta hajakuormituksen merkitys on edelleen voimakas.

Kaikki kohdejärvet ovat käytössä sekä kansallisena että EU-raportoitavana vesimuodostumana.

Heposelkä

 • Vesistöalue 04.311
 • Pinta-ala 52,5 km2
 • Rantaviiva 101,7 km
 • Heposelälle asutusjätevesien ja hajakuormitusta
 • Ekologinen tila tyydyttävä
 • Tavoitetila saavutetaan tai turvataan nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä (Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden täysimääräinen toteuttaminen ei ehdi vaikuttaa riittävästi. Mittavat kunnostustoimet mahdottomia ensimmäisellä hoitokaudella.)

Pyhäselkä

 • Vesistöalue 04.321
 • Pinta-ala 357,6 km2
 • Rantaviiva 548,2 km
 • Keskisyvyys 7,8 m
 • Suurin syvyys 67 m
 • Pyhäselälle asutusjätevesien ja teollisuuden kuormitusta
 • Ekologinen tila hyvä
 • Tavoitetila saavutettu ja turvattu nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä

Ätäskö

 • Vesistöalue 04.392
 • Pinta-ala 13,9 km2
 • Rantaviiva 30,2 km
 • Keskisyvyys 3,5 m
 • Suurin syvyys 7,5 m
 • Ätäskölle erityisesti metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta
 • Ekologinen tila tyydyttävä
 • Säännöstelty järvi (Puhoksen voimalaitos). Järveä laskettu kaksi metriä vv. 1829–1839 Pyhäjärven laskun yhteydessä.
 • Tavoitetila saavutetaan tai turvataan nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä vuoteen 2015 mennessä (edellyttää tavoitetilan paranemista 1 luokalla)

Julkaistu 15.4.2013 klo 15.23, päivitetty 22.12.2014 klo 12.42