Jokien ja järvien piilevien rekisterin kehittäminen (PIIRE)

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Tavoitteena on määritellä ja toteuttaa vesistöjen ekologisen tilan luokitteluun liittyvän järvien ja jokien pohjan piilevien seuranta- ja tutkimustiedon uusi tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän tarkoitus on täyttää olemassa oleva puute piilevien lajitiedon tallentamisessa muiden biologisten tietojärjestelmien joukkoon Hertta-järjestelmään. Tämä mahdollistaa myös piilevätietojen vapaan saatavuuden Avoin tieto -portaalin sovelluksen kautta. Tietojärjestelmä tukee vesipuitedirektiivin toimeenpanoa ja vesienhoitoa muun muassa laskemalla ekologisen tilaluokittelun piileväindeksit. Järjestelmä laskee myös muita indeksejä (kuten TDI, IPS), elomuodot ja ekologiset jakaumat.

Tietojärjestelmän piilevätietoja hyödyntävät ELY-keskusten asiantuntijat, konsultit sekä tutkimusta tekevät kotimaiset ja ulkomaiset organisaatiot. Järjestelmää tarvitaan muun muassa vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa, vesienhoidon suunnittelussa, velvoitetarkkailussa ja YVA-suunnitelmien laadinnassa. Avoimen tietojärjestelmän avulla turvataan ja helpotetaan ympäristön tilamuuttujan antaman vesistökohtaisen ajankohtaisen ja historiallisen tiedon saanti silloin, kun tietoa tarvitsee. Tietojärjestelmän suunniteltu valmistumisajankohta on kesäkuun lopussa 2022.

Tietojärjestelmän sisältö

Naviculales-lahkon leviä
© Satu Maaria Karjalainen

Tietojärjestelmään tullaan sisällyttämään vesistöjen biologisen seurannan, velvoitetarkkailun ja tutkimushankkeiden piileväaineistoja, ja niistä laskettujen indeksien tuloksia. Tietoaineistot tulevat sisältämään tietoa myös näytteenotosta ja näytteenottopaikasta. SYKEllä tällä hetkellä oleva lähes 6500 näytteen aineisto tullaan sisällyttämään uuteen tietojärjestelmään.

Tietojärjestelmän kehitystyö yhdessä käyttäjien kanssa

 

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö Satu Maaria Karjalainen, puh. 0295 251 262, etunimi.toinennimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 5.5.2021 klo 10.04, päivitetty 11.5.2021 klo 12.08