Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

KILTOVA-2

KILTOVA-2 (Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviointityökalu)

 

Projektin vaiheet

  • KILTOVA Esiselvitys: (2019-2020): Projektin tavoitteena on kehittää kaupunkien ilmasto-ohjelmien toimenpiteiden vaikutustenarviointia, ja luoda tietopohja ja suunnitelma kaupunkien ilmasto-ohjelmien kokonaisvaltaisen vaikutusarviointityökalun laadintaan. Esiselvityksessä kartoitettiin olemassa olevia työkaluja eri vaikutustenarvioinsektoreille, ja arvioitiin Helsingin ilmasto-ohjelman vaikutuspolkuja eri toimenpideluokissa. Rahoittajina toimivat Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu sekä HSY.
  • KILTOVA 2, 1. osahanke (2020-2021): Kartoitettiin ilmansaasteiden ja terveysvaikutusten arviointiin soveltuvia menetelmiä, ja tehtiin Helsingin ilmasto-ohjelmasta valitulle toimenpiteelle vaikutustenarviointi valikoiduilla työkaluilla (HEAT, KuntaIHKU, PAQ2018, SHERPA City). Lisäksi esiselvityksen perusteella kartoitetuista työkaluista tehtiin työkalukirjasto verkkoon. Rahoittajana Ympäristöministeriö.
  • KILTOVA 2, 2. osahanke (8/2021-): Kehitetään toimenpiteiden kokonaisvaikutusten arviointia lisäämällä kustannus- ja investointilaskenta SYKE:n ALasSken-työkalun alustalle. Lisäksi tuodaan samalle alustalle ilmansaasteiden ja terveysvaikutusten haittakustannuslaskenta KuntaIHKU-työkalusta. Rahoittajana Ympäristöministeriö.

 

KILTOVA materiaalit: 

KILTOVA - Esiselvitys - Raportti.

 

Yhteystiedot:

Niko Karvosenoja, projektijohtaja, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ismo Hämäläinen, tutkija, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 18.10.2021 klo 15.24, päivitetty 18.10.2021 klo 15.24