Kansallisen pölyttäjäseurannan käynnistäminen (PÖLYSEURA)

Hanke toimeenpanee keväällä 2022 julkaistua kansallista pölyttäjästrategiaa käynnistämällä tärkeimpien pölyttäjäryhmien tilan seurannan. Viranomaistyönä tehtävä seuranta kattaa koko maan ja sisältää pölyttäjien kannalta tärkeimmät elinympäristötyypit. Hanke täydentää merkittävästi aiempien, kansalaishavainnointiin perustuvien yö- ja päiväperhosseurantojen tuloksia tuottamalla seurantatietoa myös mesipistiäisistä ja kukkakärpäsistä.

Alla on lyhyt esittely pölyttäjäseurannan toteutuksesta, sekä tiedote jossa kuvaillaan töiden käynnistymistä kesällä 2022:

Värimaljapyydys, VM12
Pölyttäjien seurannassa käytettävä värimaljapyydys. © Kuva: Janne Heliölä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on:

  1. Toteuttaa suunnitellun pölyttäjäseurannan ensimmäinen laajamittainen lajiotanta kesällä 2022,
  2. Sen lisäksi toteuttaa kesällä 2023 ensimmäinen suppeampi välivuosiotanta, sekä
  3. Raportoida näiden lajiotantojen tulokset vuoden 2024 aikana. 

Lisäksi tavoitteena on, että tässä käynnistetty seuranta jatkuu tulevina vuosina siten, että joka viides vuosi toteutetaan laajamittainen lajiotanta ja välivuosina suppeampi otanta.

Tunturien osalta seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen Perhostutkijain Seuran (SPS) kanssa. Lisää tietoa tuntureilla tehtävästä pölyttäjäseurannasta löytyy alla olevalta verkkosivustolta:

Maasto-otannassa käytettävien värimaljapyydysten käyttöohjeet löytyvät alta:

Lisätietoja

  • Hankkeen vetäjä, erikoistutkija Mikko Kuussaari (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 040 525 6249), Suomen ympäristökeskus
  • Erityisasiantuntija Maaret Väänänen (etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 0295 250370), ympäristöministeriö
Julkaistu 3.3.2022 klo 14.11, päivitetty 29.6.2022 klo 14.07