Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/sam

Hanke lyhyesti

SAM-projekti tuotti kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan tarkoitettuja työkaluja, erityisesti ympäristön- ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään.

Taustaa hankkeelle

 

Panu Juntunen ja SAM-AWBM-posteri 200px
Panu Juntunen SAM-loppuseminaarissa © Taina Nystén

 

Sirkku Tuominen SAM_CL_posteri 200px
Sirkku Tuominen SAM-loppuseminaarissa © Taina Nystén
 

Sekä kansallinen luonnonvarastrategia (2009) että Suomen mineraalistrategia (2010) painottavat maamme korkeatasoista ympäristöosaamista ja sen vientimahdollisuuksia, mitä kautta kaivannaisteollisuudelle etsitään samalla myös yleistä hyväksyntää. SAM-hanke kuului TEKESin kestävän kaivannaisteollisuuden Green Mining -ohjelmaan.

Tavoitteet

Tavoite oli lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla.

Työpaketit, vetäjät, yhteyshenkilöt SYKEssä

  • WP1 Tulevaisuuden kaivostoiminta, Nina Wessberg (VTT), Sari Kauppi (SYKE)
  • WP2 Kestävät liiketoimintakonseptit, Markku Mikkola (VTT), Taina Nystén (SYKE)
  • WP3 Vedenkäytön tehokkuus ja riskien arviointi, Timo Jouttijärvi (SYKE)
  • WP4 Sosiaalinen hyväksyttävyys, Johanna Kohl (VTT), Lasse Peltonen (SYKE), Kari Oinonen 1.10.-31.12.2015 (SYKE)
  • WP5 Synteesi, Helena Wessman (VTT), Taina Nystén (SYKE)

Julkaisuja

Kivinen, M. (toim.) & Aumo, R. (toim.) 2015. Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221. 106 s.

Lyytimäki, J. 2015. Yhteiskuntakelpoinen luonnonvarojen hyödyntäminen – Esimerkkinä kaivosteollisuuden viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteet. Ympäristö ja Terveys 46(8): 62-66.

Lyytimäki, J. 2015. Verkkokeskustelussa harhaudutaan usein sivuraiteille. Ympäristö ja Terveys 46(8): 67.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi riskejä unohtamatta. Satakunnan Kansa 8.8.2015, s. 32.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Lapin Kansa 14.7.2015, s. 25.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Pohjolan Sanomat 14.7.2015, s. 25.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi. Kaleva 13.07.2015, s. 36.

Kauppi, S. & Nystén, T. 2015. Kaivosalan ympäristösääntely sujuvammaksi riskejä unohtamatta. Kainuun Sanomat 08.07.2015, s. A3.

Tuominen, S., Kauppi, S. & Nystén, T. 2014. Pohjavesiselvitysten tarkistuslista – uusi työkalu kaivosyritysten vesienhallintaan. Vesitalous 2014; 55 (5): 19–21.

Kohl, J., Wessberg, N., Kauppi, S., Myllyoja, J. & Wessman-Jääskeläinen, H. 2013. Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. VTT TECHNOLOGY 145. 39 s. + liitt. 1 s.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Taina Nystén & tutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 11.2.2014 klo 9.49, päivitetty 21.2.2023 klo 12.50

Kohderyhmä: