Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)

Tavoitteena ilmastoystävällinen ja kilpailukykyinen elintarvikeketju

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla edistämään alueellista hyvinvointia. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on kehittää alan toimijoiden yhteistyötä ja toimintatapoja, käynnistää kokeiluhankkeita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä elintarvikesektorilla.

KESTI-foorumi kokoaa alan toimijoita

KESTI-hankkeen toiminnan tueksi muodostetaan foorumi, jossa ovat edustettuna elintarvikkeiden alkutuotanto, teollisuus, kauppa, jakelu, julkiset ja yksityiset ruokapalvelut sekä yksityinen kulutus. Foorumissa muodostetaan kokonaisnäkemys elintarvikeketjun nykytilasta, mahdollisuuksista ja haasteista niin ilmastonmuutoksen hillinnän kuin alueellisen hyvinvoinninkin näkökulmasta hyödyntäen jäsenten asiantuntemusta.

Kokeiluhankkeilla päästövähennyksiä

KESTI-foorumissa yhteistyökumppanit valmistelevat kokeiluhankkeita liittyen seuraaviin teemoihin: 1) energiatehokkuus, 2) uusiutuva energia, 3) ilmastomyötäisen ruuan ja lähiruuan tuotanto ja tarjonta, 4) materiaalitehokkuus, 5) logistiikka ja liikkuminen ja 6) ilmastomyötäiset kuluttajavalinnat. Kokeiluhankkeiden kasvihuonekaasupäästövähennykset arvioidaan tarkoitukseen soveltuvilla päästölaskureilla. Hankkeille haetaan tarvittaessa lisärahoitusta.

Hyvät käytännöt levitykseen

KESTI-hankkeessa kartoitetaan elintarvikeketjun päästöjen vähentämiseksi toteutettuja toimenpiteitä erityisesti Varsinais-Suomen alueelta. Hyvistä käytännöistä jaetaan tietoa muun muassa Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa HINKUmappi-verkkopalvelussa sekä muiden viestinnällisten kanavien kautta.

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju -hankkeen esite (pdf)

Elintarvikeketjun kestävät käytännöt esiin (pdf)

Lisätietoja:

KESTI_logo_lev4cm_300dpi_rgb.jpgErikoistutkija Juha Grönroos, puh. 0295 251 128

Suunnittelija Kaarina Toivonen, puh. 0295 251 698

Vanhempi tutkija Olli-Pekka Pietiläinen, puh. 0295 251 509

Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio, puh. 0295 251 676

Tutkija Kaisa Manninen, puh. 0295 251 403

Erikoistutkija Riina Antikainen, puh. 0400 148 671

Verkkopäätoimittaja Ulla Ala-Ketola, puh. 0295 251 553

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.5.2013 klo 14.23, päivitetty 3.4.2014 klo 16.31