Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka – tapaus liikenne (FIP-Trans)

Taustasahkoauto

Vihreä kasvu edellyttää systeemisiä innovaatioita, joita on menestyksellisesti tutkittu sosioteknisen transition käsitteen avulla. Systeemisten innovaatioiden tukeminen on vaikeaa, koska ne edellyttävät tutkimusrahoituksen lisäksi ohjauskeinoja, joilla vaikutetaan olemassa olevaan, muutoksia vastustavaan sosiotekniseen järjestelmään. Liikennejärjestelmän muutos energiatehokkaampaan ja vähemmän öljyriippuvaiseen suuntaan on tyypillinen vakiintuneen sosioteknisen järjestelmän muutos, jossa innovaatiopolitiikkaan tarvitaan uutta ajattelua.

Tavoitteet

Selvitämme innovaatiopolitiikan vaihtoehtoja 1) energiatehokkuuden parantamiseksi ja liikennetarpeen vähentämiseksi, 2) biopolttoaineiden ja sähköautojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja 3) joukkoliikenteen kaluston ja palvelujen parantamiseksi.

Yleistavoitteena on tuottaa ohjauskeinovaihtoehtoja innovaatiopolitiikalle, joka edistää systeemisiä innovaatioita liikennesektorilla.  Pääasialliset tutkimuskysymykset ovat:

  • Kuinka systeemisten innovaatioiden pitkän aikavälin haasteita hallitaan (uusien teknologioiden sivuvaikutukset, jumittuminen suboptimaalisiin vaihtoehtoihin, ohjauskeinojen ennustettavuus, kysyntä- ja tarjontalähtöisten keinojen tasapaino)
  • Kuinka innovaatioverkostot syntyvät ja kehittyvät, ja miten innovaatiopolitiikan keinot vaikuttavat näihin verkostoihin, joissa on mm. yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja käyttäjiä
  • Mitkä ovat suomalaisen liikenteen vihreän kasvun tiekartan elementtejä?

Hanke on käynnissä 2012-2014 (päättyy huhtikuussa 2014) Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

sahkopyora

 

Julkaisut

Hankkeen julkaisut löytyvät hankkeen englanninkielisiltä sivuilta.

 

Ajankohtaista

Hankkeen loppuraportti on julkaistu. Lisätietoa raportista ja itse raportti löytyvät hankkeen englanninkielisiltä sivuilta.

 

Seminaariesitykset: Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari 27.1.2014

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmät murroksessa (pdf), Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Politiikka systeemimuutoksen edistäjä tai hidastaja? (pdf), Erikoistutkija Paula Kivimaa, SYKE

Sähköautoinnovaatiot vs. biopolttoaineet (pdf), Professori Armi Temmes, Aalto-yliopisto

Julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot sekä kansalaisten näkemykset (pdf), Tutkija Venla Virkamäki, SYKE

Yritykset näyttää tietä: BiggyBaggy (pdf), Toimitusjohtaja Harri Paloheimo

Yritykset näyttää tietä: Kutsuplus-palvelu (pdf), Hankejohtaja Kari Rissanen, HSL

Yritykset näyttää tietä: Liikennevirta Oy, Vt. Toimitusjohtaja Jussi Palola, Liikennevirta oy

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka , Professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto

 

Hankkeen toteuttajat SYKEssä

Ilmastonmuutoksen ohjelma:

FT Mikael Hildén, professori

Kirsi Mäkinen, tutkija

Ympäristöpolitiikkakeskus:

FT Paula Kivimaa, erikoistutkija (Projektin johtaja)

Dr. Paul Upham, vierailijaprofessori SYKEssä & Senior Research Fellow Leedsin yliopistossa

Venla Virkamäki, tutkija

Lisätietoja

Paula Kivimaa, Ympäristöpolitiikkakeskus, SYKE (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

Julkaistu 3.5.2013 klo 14.39, päivitetty 25.5.2023 klo 16.57

Kohderyhmä: