Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta sertifiointijärjestelmien avulla (ConSust)

Kirkas taivas, tyyni meri, kalliosaari kesäiltana.
© Kuva: Minna Pappila

Ilmastonmuutoksen hillintä, biodiversiteetin suojelu ja hyvinvoivat paikallisyhteisöt ovat osa globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. Pyrkiessään vastaamaan näihin haastaeisiin etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat kehittäneet erilaisia sertifiontijärjestelmiä. Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, kenen etua ne palvelevat ja millaisia ovat niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Hankkeen tavoitteena on arvioida PEFC- ja FSC-metsäsertifiointijärjestelmien sekä kalastusta koskevan MSC- sertifiointijärjestelmän vaikuttavuutta biodiversiteetin suojelun, ilmastonmuutoksen hillitseminsen ja paikallisyhteisöjen näkökulmasta. Järjestelmien toimivuutta tarkastellaan Suomessa ja Venäjällä arvioimalla järjestelmien päätöksenteko- ja auditointimenetelmiä, suhdetta kansalliseen lainsäädäntöön sekä sertifiointistandardien sisältöä. Tutkimus perustuu sekä kirjalliseen aineistoon että asianosaisten tahojen haastatteluihin Suomessa ja Venäjällä. Mukana on tutkijoita sekä Suomesta SYKEltä että Venäjältä Pietarista.

Ylhäältä kalliolta kuvattu talvinen maalaismaisema, jossa metsää ja peltoa.
© Kuva: Minna Pappila

Lisätietoja

erikoistutkija Minna Pappila, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 50 356 6469

Julkaistu 12.1.2022 klo 14.53, päivitetty 20.1.2022 klo 13.23