Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

ORSI-hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti ekohyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiikan normatiivisesta perustasta ja eettisistä käytännöistä.

Tulevan vuosikymmenen kuluessa yhteiskuntien täytyy sopeuttaa toimintansa ympäristön asettamiin rajoihin pitäen samalla huolta siitä, että politiikkaratkaisut ja toimenpiteet ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja tasapuolisia. Hyvinvointivaltioiden tulee muuttua ekohyvinvointivaltioiksi.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa tuotetaan ja kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttavuusperustaisia ohjaustyökaluja ja hallinnan malleja keskittyen erityisesti julkisen budjetointiin, urbaaneihin innovaatioihin, liikenteeseen, kiertotalouteen ja kulutukseen.

Kotisivu: www.ecowelfare.fi

Twitter: @OrsiStn

 

Julkaistu 2.9.2019 klo 18.14, päivitetty 23.10.2019 klo 11.55