Kohti ekosysteemitilinpitoa ESTAT-EEA

ESTAT-EEA -hankkeen tavoitteena on täydentää KIP INCA –hankkeen (the Knowledge Innovation Project) EU-tason kehitystyötä kokeellisella työllä, joka testaa kokeellisen ekosysteemitilinpidon (the System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem Accounting SEEA-EEA) viitekehystä Suomessa noudattaen menetelmällisiä edistysaskeleita, joita on jo saavutettu MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) ja KIP INCA3 -työssä.

Hanke keskittyy kansallisten valmiuksien parantamiseen ekosysteemitilinpidon edistämiseksi, puutteiden ja mahdollisuuksien löytämiseen yleisesti sekä kolmen esimerkkitapauksen (kalakannat, hiilen sidonta sekä virkistys ja luontomatkailu) kautta, sekä kansallisten keskeisten sidosryhmien tietoisuuden lisäämiseen ekosysteemitilinpitoon ja tulevaisuuden tarpeisiin liittyen.

Julkaisut

Lai et al. 2018. Bridging the gap between ecosystem service indicators and ecosystem accounting in Finland. Ecological Modelling 377:51-65

Vihervaara et al. 2018. Towards ecosystem accounting based on innovations and insights on natural capital knowledge, Finlad, Final report

Yhteyshenkilö

Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 21.2.2018 klo 16.59, päivitetty 10.6.2021 klo 15.29