Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti kestäviä talousjärjestelmiä – avainmenetelmät ja –työkalut, kokemukset ja tulevaisuuden näkymät (ToFu)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja yhtenäistää olemassa olevaa tietopohjaa kestävien ja regeneratiivisten talousjärjestelmien tutkimusmenetelmistä, esimerkkitapauksista ja kokemuksista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kestävyysklinikkakokeilu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

  • Menetelmien ja työkalujen arviointi: Luodaan katsaus kestävien talousjärjestelmien arviointimenetelmiin ja työkaluihin, ja arvioidaan niiden soveltuvuutta tähän takoitukseen.
  • Kokemukset aiemmista esimerkkitapauksista: Kartoitetaan kestävien talousjärjestelmien kokeilujen esimerkkitapaukset ja arvioidaan niiden hyötyjä ja haasteita.
  •  Kestävyysklinikkakokeilu: Testataan kestävyysarvioiden soveltuvuutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
  • Synteesi ja jatkotoimenpide-ehdotukset: Syntetisoidaan edellisten työpakettien tulokset, arvioidaan jatkotoimenpidetarpeet ja tehdään jatkotoimenpidesuositukset.

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Riina Antikainen, puh. +358 400 148 671, Suomen ympäristökeskus,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.9.2013 klo 14.13, päivitetty 7.7.2020 klo 9.50

Kohderyhmä: