Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

futwend1
Miltä näyttää hajautetun energian tulevaisuus?
© Kuva: Jari Lyytimäki

 

FutWend-hanke haarukoi hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa

Energiajärjestelmät ovat murroksessa. Yksi osa murrosta on hajautettujen uusiutuvan energian tuotantomuotojen yleistyminen. FutWend-hanke tutkii hajautettuun energiaan liittyvien muutoksen syitä, toimijoiden rooleja, ajatusmalleja, energia- ja luonnonvarapolitiikkaa ja instituutioita, jotka estävät tai edistävät muutosta kohti kestävää energiataloutta.

Hankkeen eräänä teoreettisena taustana on monitasoisen sosioteknisen muutoksen viitekehys (MLP). Kehystä käytetään laajalti kestävän kehityksen kuvauksessa, mutta kehikosta puuttuu selkeä tulevaisuusorientaatio, erityisesti vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien ymmärtäminen muutoksen eri vaiheissa. FutWend-hanke täyttää tämän aukon.

Hankkeessa kehitetään tulevaisuusorientoitunutta MLP-kehikkoa, jonka avulla analysoidaan Suomen energiasektorin muutosta vuoteen 2030 kolmen esimerkkiteknologian kautta: biokaasu on potentiaalinen mutta Suomessa vähän hyödynnetty energiamuoto, maalämpöpumput ovat yleistyneet viime vuosina ripeästi ja hakkeen poltto on jo vakiintunut energiantuotannon tapa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen vastuullinen johtaja on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapio (Turun yliopisto). Hankekonsortioon kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen ryhmä, jota johtaa erikoistutkija Vilja Varho. SYKEn osuutta vetää erikoistutkija Timo Assmuth.

Julkaisut

FutWend-hankkeen SYKEssä tuotetut julkaisut on listattu englanninkieliselle sivulle.

Lisätietoja

Erikoistutkija Timo Assmuth

Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi

Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki 

Tutkija Salla Rantala

Julkaistu 24.8.2016 klo 11.23, päivitetty 18.11.2016 klo 15.27

Kohderyhmä: