Kohti vähähiilisiä kyliä (KVK)

Tavoitteet

Kohti vähähiilisiä kyliä –hankkeen tavoitteena on saada aikaan vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta edistäviä kyläyhteisöjä maaseudulle. Tavoitteena on luoda uutta kokeilukulttuuria ja kannustaa kyläyhteisöjä löytämään paikallisia vähähiilisiä ratkaisuja. Tavoitteena on nostaa vähähiilisyys ja konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Keskeistä on uusien, ilmastoystävällisten toimintamallien kokeileminen ja niiden vaikutusten arvioiminen.

Toteuttaminen

Mukaan lähtevien yhteisöjen kanssa suunnitellaan oman kyläyhteisön toimintaa ja konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Yhdessä pohtien käydään läpi vähähiilisyyden mahdollisuuksia ja vaikutuksia oman kylän kehittämiseen.

Kohti vähähiilisiä kyliä – hankkeessa toteutetaan kylän vähähiilisyysprosessi vähintään 15 pohjoiskarjalaisella kylällä Maaseudun sivistysliiton vetämänä. Suunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa suunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilun avulla voidaan esim. kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, muuttaa kylätalon lämmitysjärjestelmä ympäristöystävällisemmäksi, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai sähköpyöristä, tms. Oleellista on yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Hankkeessa myös autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja mahdollisesti tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Lisäksi mukana olevien kylien kylätaloille tehdään tarvittaessa kiinteistön energiakatselmus.

Kyläkohtaisten toimien lisäksi hankkeessa toteutetaan kaikille avoin ideahaku vähähiilisyyttä edistävien ideoiden löytämiseksi. Ideoiden arvioimiseen kehitetään arviointikriteerit, joiden avulla valitaan 3 ideaa jatkokehittelyyn.

Hankkeessa järjestetään myös useita kaikille avoimia tilaisuuksia, työpajoja tai teemailtoja vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja. Lisäksi kootaan hyviä esimerkkejä muualla maailmassa toteutetuista vähähiilisyyskokeiluista ja välitetään niitä eteenpäin.

 

Hankkeen loppuraportti

Kohti vähähiilisiä kyliä

 

   

Lisätietoja

Tutkija Anne Holma, p. +358 295 251 180, anne.holma(a)ymparisto.fi

Julkaistu 26.4.2016 klo 15.40, päivitetty 14.11.2019 klo 12.32