Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa (SusHydro)

SusHydro-hanke kehittää tieteidenvälisen tutkimuksen avulla suuntaviivoja kohti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa Suomessa. Sen lähestymistavassa yhdistyvät ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Hanke pohjautuu haittojen lieventämisen hierarkiaan (mitigaatiohierarkia) ja sopeutuvan hallinnan teoriaan.

Uudet hallinnan suuntaviivat ovat tarpeen, sillä vesivoimaan liittyvät ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nämä muutokset eivät ole kuitenkaan juuri vaikuttaneet alan hallintaan. Syinä tähän ovat esimerkiksi vesivoimalupien vahva pysyvyyssuoja ja riittämättömät tiedot virtavesien ekologiasta.

Hankkeessa sovelletaan eDNA metodia ekosysteemien yhteisötutkimukseen erityisesti kalojen ja pohjaeläinten tila-arvioinnissa. Tutkimuksessa selvitetään vesivoiman ja patoamisen vaikutuksia koko eliöyhteisön rakenteeseen ja toimintaan.

SusHydro-hanke kehittää hallinnan suuntaviivoja yhdistämällä ajantasaisen oikeuden ja taloustieteen tutkimuksen sekä uusimmat virtavesiekologian tutkimusmenetelmät. Hanke tarjoaa siten ratkaisuja vesivoimatuotannon nykyisiin kestävyyshaasteisiin.

SusHydro (2020-2024) on Suomen akatemian rahoittama konsortiohanke.

Blogit

Saija Koljonen: Äitimaan verisuonet uhrattiin aikoinaan (syke.fi)

 

Lisätietoja

Osahankkeen johtaja, erikoistutkija Saija Koljonen, puh. +358 295 251 791, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoistutkija Jani Heino, puh. +358 295 251 157, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 16.8.2021 klo 10.44, päivitetty 16.8.2021 klo 12.27