Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kolmen kaupunkijärjestelmän malli - Urban Fabrics (UF)

                                                                                                                                                                © Leo Kosonen

Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki keskisuurten kaupunkien kehittämisessä

Hankkeessa tuotetaan kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen ( MALPE) kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. 

Tutkimuksessa analysoidaan Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkeja jalankulku- joukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla Kuopion suunnittelussa kehitettyä kolmen kaupunkijärjestelmän mallia testataan ja kehitetään laajemmin keskisuuriin kaupunkeihin soveltuvaksi. Hankkeen keskeisenä tuloksena on neljälle kohdekaupungille ja yritykselle tuotettava käytännön yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmä.

Hankkeen kansainvälisessä tutkimusosuudessa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaa kehitetään tutkijavaihdossa Australian Perth:ssä  Curtin Universityn Sustainability Policy Institutessa (CUSP) talvella 2012-2013. Hankkeen tuloksena toteutetaan myös kansainvälinen nettikirja kolmen kaupunkijärjestelmän kokonaismallista teoria- ja tutkimusaineistoineen laajemmin sovellettavaksi kaupunkiseuduille.

Hanke on osa SYKEn yhdyskuntarakenteen vyöhykemenetelmän kehitystyötä, jota tukee erityisesti Urban Zone -tutkimushanke, jossa vyöhykemenetelmää tarkastellaan laajemmin 34 kaupunkiseudulla Suomessa.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 10.4.2013 klo 15.28, päivitetty 23.6.2021 klo 10.42

Kohderyhmä: