Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen - esimerkkeinä elintarvikkeet ja asuminen (CONSENV)

Hankkeen tarkistetut tavoitteet olivat:

Kehittää kotitalouksien toimintatapojen ja tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä:

  • ruoan elinkaaristen ympäristövaikutusten arviointimenetelmä  
  • asumisen ympäristövaikutusten arviointimenetelmä, joiden avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa kotitalouksien valintojen ympäristövaikutuksia.

Vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten elintarvikekulutuksen ympäristövaikutukset muodostuvat erilaisten ateriavalintojen kautta?
  • Minkälaiset ympäristövaikutukset eri aterian osilla ja niitä edustavilla tuoteryhmillä on suositusten mukaisessa ateriakokonaisuudessa ja mikä merkitys prosessointitavalla (valmistus kotona/teollisuudessa) on ruoan ympäristövaikutuksissa?
  • Miten asumisen ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja miten nostaa esiin parannuskohteet?
  • Kehittää kulutuksen ja kulutusvalintojen ympäristövaikutusten viestintätapoja ja viestiä tuloksista ensisijaisesti opettajille ja ympäristökasvatuksen ammattilaisille.
Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja:
Sirpa Kurppa, etunimi.sukunimi@mtt.fi
Sijainen projektipäällikkö Yrjö Virtanen, etunimi.sukunimi@mtt.fi

Hankkeen valvojat ympäristöministeriössä:
Ylitarkastaja Taina Nikula, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yliarkkitehti Harri Hakaste, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 14.05, päivitetty 23.4.2013 klo 14.05