Kuntien asumisen suunnittelun sähköisen työkalun kehittäminen (KASSU)

Kunnilla on monenlaisia toimintaympäristön ja asuntomarkkinoiden muuttumisesta johtuvia asumisen suunnittelun haasteita, joiden ennakointiin ja ratkaisemiseen kaivataan avuksi helppokäyttöisiä työkaluja, skenaarioita ja ratkaisumalleja. KASSU-hankkeen tavoitteena on kehittää asumisen suunnittelun tueksi internetpalvelu, joka hyödyntää muun muassa SYKEn Elinympäristön tietopalvelu Liiterin aineistoja ja toiminnallisuuksia.

KASSU-työkalun kehittämisen taustalla on ARAssa jo vuonna 2010 aloitettu kehittämistyö. Vuonna 2010 tuotettiin selvitys kuntien asumisen suunnittelusta ja vuosina 2011–12 kehitettiin Excel-pohjainen kuntien asumisen suunnittelun apuväline, Kassu-työkirja. Lisäksi ARA on kehittänyt asuinalueiden ja kunnan vuokratalokohteiden salkutusmalleja, joiden tuloksia hyödynnetään myös Kassu-työkirjassa.

Uuteen KASSU-työkaluun on suunnitteilla kolme osaa: asumisen nykytila ja mennyt kehitys, väestö- ja asuntokantaskenaariot sekä asumisen toimenpide-ehdotukset.

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 11.8.2016 klo 8.30, päivitetty 30.11.2020 klo 14.47