Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kuudella polulla kestävyyteen (KuPoKe)

 

Kuudella Polulla Kestävyyteen -hankkeessa tarinallistetaan kestävyysmurrosta, pyritään tunnistamaan kestävyysmurroksen moniulotteisia ongelmia sekä löytämään ratkaisuja yhdessä kuntalaisten kanssa. Suomen Kestävyyspaneelin hanketta toteuttaa Suomen ympäristökeskus SYKE yhdessä Kestävyyspaneelin kanssa.

Hankkeen tausta ja tavoite

Kuudella Polulla Kestävyyteen on tieteidenvälinen, kestävyysmurrosta tarinallisuuden keinoin sanoittava hanke, joka pohjautuu Kestävyyspaneelin Kuusi polkua kestävyyteen -julkaisuun. Julkaisussa esitetään monialaista järjestelmätason kestävyysmurrosta ratkaisuksi nykyhaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon sekä eriarvoistumiseen.

Kestävyysmurroksen käsite voi kuitenkin kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeaselkoiselta suurelle yleisölle. Hanke pyrkiikin nostamaan esille kuuden järjestelmän keskeisiä pullonkauloja sekä kestävän kehityksen askeleita tarinallistaen niitä infografiikan, vastamainos-huumorin sekä valokuvien avulla. Samalla hankkeessa pyritään edistämään systeemiajattelua kestävyyttä koskevien ongelmien kytkeytyneisyyden ymmärtämiseksi sekä ratkaisujen etsimiseksi.

Hanke tuo tutkijat, päätöksentekijät ja kansalaisyhteiskunnan yhteen luomalla tarinallistamiselle alustoja kansalaisten kanssa.

Hankkeen toteutus

Keväällä 2021 lanseerattiin Tarinoita kestävyysmurroksesta -niminen kampanja, jossa kerätään kansalaisten valokuvia siitä, miten kestävyysmurros näkyy heidän arjessaan. Kuvia kerättiin kolmelta paikkakunnalta: Kotkasta, Kuhmosta ja Raisiosta.

Syksyllä 2021 paikkakunnilta vastaanotetuista valokuvista, Häiriköt-päämajan kestävyysmurrokseen keskittyvistä vastamainos-teoksista sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttamista graafisista tuotoksista koostetaan näyttelyt. Ensimmäinen kolmesta näyttelystä avattiin Raision museo Harkossa 14. elokuuta 2021, ja samaan aikaan julkaistiin myös kampanjan virtuaaligalleria. Toinen näyttely käynnistyi Kotkan Merikeskus Vellamossa 5. lokakuuta 2021, ja viimeinen näyttely avataan Kuhmon kirjastossa 25. lokakuuta 2021.

Näyttelyiden yhteydessä järjestetään pandemiatilanteen salliessa myös työpajoja, joissa käsitellään paikallisia kestävyysmurroksen tarinoita ja pohditaan, miltä kestävä hyvinvointi, ruoka, energia ja talous voisivat eri paikkakunnalla näyttää.

Keväällä 2022 järjestetään hankkeen antia kokoava näyttely ja työpaja pääkaupunkiseudulla. 

 

Lisätietoja:

Tutkija, projektikoordinaattori Erkki Mervaala, Suomen ympäristökeskus SYKE, 029 525 2150, erkki.mervaala@syke.fi

SYKEn ja Kestävyyspaneelin logot
 
Julkaistu 19.10.2021 klo 10.56, päivitetty 19.10.2021 klo 10.55

Aihealue:
Kohderyhmä: