Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/epic
 

EPIC_logo_200px
    

Hanke lyhyesti

Lääkeaineita päätyy ympäristöön mm. puhdistettujen jätevesien sekä puhdistamolietteiden kautta. Tämä tekee lietteen jatkohyödyntämisestä haasteellista, sen sisältämistä ravinteista huolimatta. Toimivien teknisten ratkaisujen, kustannus- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi on tärkeää selvittää, miten ympäristössä ja sitä kautta mahdollisesti myös ravintoketjussa esiintyviä lääkejäämiä voidaan kustannustehokkaimmin keinoin vähentää. Lääkeaineiden jäämiä päätyy ympäristöön pääosin niiden käytöstä sekä lääkejätteiden ja tuotantolaitosten päästöistä. Lääkejäämien monimutkaista ympäristökäyttäytymistä ja -vaikutuksia ei vielä tunneta, mutta joillakin yhdisteryhmillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin. Tällaisia ovat esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin syntyminen tai eliöissä havaittavat hormonaaliset sekä käyttäytymishäiriöt. Lisäksi jotkut lääkeaineet ja niiden muuntumistuotteet ovat erittäin pysyviä ja biokertyviä. Teknisesti on kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä ja lietteestä tai juomavedestä.

Mihin lääkeaineet karkaavat
Kuva 1. Mihin lääkeaineet karkaavat?

Hankkeen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Työpaketit

EPIC työpaketit 556px
Kuva 2. Työpaketit (WP), vastuuorganisaatiot ja arvoverkko hyödynsaajille

Projektiorganisaatio

EPIC logot 556 px
Kuva 3. EPIC-konsortion yhteistyöorganisaatiot
EPIC organisaatio FI 556px
Kuva 4. Projektiorganisaation rakenne. Tutkimusorganisaation vastuullisen tutkijan nimi on lihavoitu.

Tutkimusorganisaatioiden koordinaattorit

Projektikonsortio ja SYKE: FT, Johtava asiantuntija Taina Nystén
LUT: Professori Mika Mänttäri
HY: Dosentti Tiina Sikanen
Alihankkijana Laki ja Vesi Oy: TkT, vesiasiantuntija Niina Vieno

SYKEn EPIC-koordinaattorit
SYKEn projektiorganisaation koordinaattoreita: Ylärivissä oikealta Jyrki Laitinen (WP3), Jukka Mehtonen (WP4) & Lauri Äystö (WP1) ja alarivissä Päivi Fjäder & Taina Nystén (projektikonsortio, SYKE & WP5) © Kari Kallio
Mika Mänttäri LUT
Mika Mänttäri (LUT)
Tiina Sikanen HY
Tiina Sikanen (HY)

Tutkimuksia Rinnekodin koekohteessa

Rinnekodin kokoomanäytteen pullottaminen
Kokoomanäytteen pullottamista. Näyteastia täytetään kokoomanäytteen keräilyastiasta. © Lauri Äystö
Rinnekoti influenttinäytteet
Valmiit influenttinäytteet
© Lauri Äystö
Rinnekoti näytteiden pakkaaminen
Näytteiden pakkaamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti lietenäyte sekoitus
Osanäytteistä koostetun lietenäytteen sekoittamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti lietenäyte purkitus
Lietenäytteen purkittamista
© Lauri Äystö
Rinnekoti PCD 200 px
PCD-hapetuksen (Pulsed Corona Discharge) laitteisto © Timo Vornamo

Tuloksia

WP4 Ohjauskeinot

Hoitolaitosten lääkejätehuollossa huomioitavia asioita (pdf)

Tilaisuuksia

17.5.2019 EPIC-hankkeen loppuseminaari
Nystén T. Policy brief Environmental drug load can be reduced & Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source – EPIC
Pietikäinen S. Keynote-esitys, EU-komission lääkeainestrategia
Äystö L. Lääkeainekuormitus primääripäästölähteiltä puhdistamolle ja puhdistamolta ympäristöön
Sikanen T. Lääkeaineiden biologinen muuntuminen elimistössä
Mänttäri M. Millä eroon jäteveden lääkeainejäämistä
Laitinen J. Cost-effectiveness of waste water treatment solutions at different sources
Mehtonen J. Pharmaceuticals in environmental permits
Teräsalmi E. Ympäristökriteerit mukaan lääkkeitä koskevaan säätelyyn
Karlsson S. Lääkeaineiden ympäristöluokittelu – käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa
Vieno N. Conclusions of the EPIC 17.5.2019 seminar

12.12.2018 Lääkkeiden ympäristövaikutukset – Sääntelyn kehittäminen
Esitykset videona, Unitube, Helsingin yliopisto

6.9.2018 Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen vesistä
Mänttäri M. Mitä jäljellä biologisen jätevedenkäsittelyn jälkeen?
Hatakka H. Koronapurkaustekniikka lääkeaineiden hapetuksessa
Ek M. Advanced enzymatic degradation
Vilpanen M. HSY:n aktiivihiilipilotoinnit

Lisätietoja

  • Projektikonsortio ja WP5: FT, Johtava asiantuntija Taina Nystén, (SYKE) etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • WP1: FM (ympäristönsuojelutiede), Lauri Äystö ja MMM (limnologia), Tutkija Päivi Fjäder (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • WP2: Professori Mika Mänttäri (LUT), etunimi.sukunimi@lut.fi
  • WP3: DI, KTL, johtava asiantuntija Jyrki Laitinen (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • WP4: MMM (limnologia), Vanhempi suunnittelija, Jukka Mehtonen (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 9.9.2016 klo 10.51, päivitetty 30.3.2020 klo 12.07