Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lähes nollaenergiarakentamisen ympäristövaikutusten arviointi

Energiatehokkuusdirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudisrakennukset ovat nollaenergiarakennuksia annetun aikataulun mukaisesti. Ympäristöministeriö vastaa lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelusta, jonka yhteydessä tehdään myös esityksen vaikutusten arviointi. Tässä hankkeessa tarkastellaan ja arvioidaan lähesnollaenergiarakentamiseen liittyvän esityksen ympäristövaikutuksia. Keskeiset muutokset lainsäädännössä koskevat uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia:

  • vaatimustasot E-luvulle

  • energialaskennan taseraja (uusiutuvaan omavaraisenergiaan luettavan energian laajentaminen ja verkkoon syötetyn uusiutuvan energian hyväksilukumahdollisuus E-luvussa)

Hankkeella oli kaksi tavoitetta:

1) Selvittää lähesnollaenergiarakentamiseen siirtymisen keskeisimmät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on energiankulutuksesta aiheutuvissa kasvihuonekaasu- ja pienhiukkaspäästöissä aikavälillä 2020-2030 ja jopa 2050 asti.

2) Tarkastella ja vertailla eri vaatimustaso- ja taserajavaihtoehtojen vaikutuksia päästöihin.

Lisätietoja

Tutkimusinsinööri Mikko Savolahti, Suomen ympäristökeskus SYKE

Erikoistutkija Maija Mattinen, Suomen Ympäristökeskus SYKE

Ryhmäpäällikkö Ari Nissinen, Suomen Ympäristökeskus SYKE

Sähköpostiosoitteeet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 10.6.2016 klo 10.22, päivitetty 10.6.2016 klo 10.32