Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)

Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Lajittelua tehostavat käytännöt -hankkeen päätavoitteena on kasvattaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen noston kannalta keskeisten toimien toteuttamismahdollisuuksia. Erityisesti hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuvaa painoperusteista Pay as you throw (PAYT) -järjestelmää sekä luoda jätehuollosta vastaaville tahoille selkeät edellytykset sekä tarvittavat työkalut käynnistää erityyppisiin olosuhteisiin soveltuva lajitteluun aidosti kannustava maksujärjestelmä.

Hankkeessa kerätään tietoa PAYT-järjestelmien sovellustavoista eri maissa esimerkkitapausten valossa ja analysoidaan erilaisia PAYT –järjestelmiä tunnistaen järjestelmien hyviä ja huonoja puolia jätehuollosta vastaavan ja toisaalta asukaan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan mahdollisia tarpeita hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin järjestelmien laajamittaisen käyttöönoton mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään muualla käytössä olevien hyötyjätejakeiden yhteiskeräyksen erotteluteknologioita sekä kustannustehokkuutta.

Hankkeessa kehitetään PAYT-suunnitelmamalli jätelaitosten käyttöön erilaisilla asuinalueilla. Tavoitteena on hyötyjätteiden kertymien kasvattaminen taloudellisella ohjauksella lajittelutehokkuuden parantuessa. Hankkeessa luodaan malli syntypaikoilla lajiteltavien erilliskerättävien jätelajien painoperusteiseen hinnoitteluun. Hinnoittelutyökalua voidaan käyttää jätetaksojen määrittelyssä ja kustannusten laskennassa, tehdä erilaisia skenaariotarkasteluja ja laatia viestintää tehostavia aineistoja ja kaavioita. Suunnitelmamallin rakentamisen tueksi Pirkanmaan Jätehuolto teettää sekajätteen koostumustutkimuksen. Suunnittelumalliin kuuluu myös viestinnällisten aineistojen suunnittelu PAYT:n käyttöönoton yhteyteen.

Kokeilussa selvitetään myös järjestelmän kustannus- ja ympäristövaikutuksia sekä PAYT-järjestelmien valtakunnallisen käyttöönoton merkitystä kierrätysasteen nostoon.

Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Julkaistu 21.7.2017 klo 11.07, päivitetty 7.1.2020 klo 12.24