Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Levätiedotus

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Aihe ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on leväesiintymien, lähinnä sinilevien silmämääräinen havainnointi samoilla havaintopaikoilla, näytteiden analysointi ja tiedottaminen. Havaintopaikkaverkkoa täydennetään tai karsitaan vuosittain tarpeen mukaan. Pyrkimyksenä on kuitenkin pysyvä havaintopaikkaverkko.

Havaintopaikat on valittu yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa, ja mukana on kooltaan, rehevyydeltään ja leväesiintymiltään erilaisia vesiä myös Ahvenanmaalta. Havaintopaikkoja on ollut noin 330, joista suurin osa on järvissä ja jokivesissä. Vajaat 10 % havaintopaikoista on rannikko- ja merialueella. Jokaisesta havaintopaikasta on kerätty sijaintitiedot (kunta, vesistöalue, yhtenäis- ja kaistakoordinaatit) ja lähinnä järvistä taustatietoja (pinta-ala, keskisyvyys, rehevyys, humuspitoisuus sekä vedenlaatuluokka).

Havainnointi hoidetaan pääasiassa virkatyönä (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristöviranomaiset, terveystarkastajat, ympäristösuojelusihteerit, vesilaitosten henkilöstö). Mukana on myös kylä- ja järvitoimikuntia, vesiensuojeluyhdistyksiä, kauppalaivoja, Rajavartiolaitos, Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos sekä yksityisiä ihmisiä. Havainnoinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi havainnoitsijat ovat osallistuneet koulutukseen, jossa on opittu tunnistamaan leväesiintymät ja arvioimaan niiden runsaus silmämääräisesti. Merialueilla hyödynnetään lisäksi satelliittikuvia.

Havainnointi tapahtuu aina samassa paikassa kerran viikossa. Levärunsaus arvioidaan asteikolla:

 • 0 = ei levää; levää ei havaittavissa veden pinnalla eikä vedessä tai rannalla
 • 1 = vähän levää; levää on havaittavissa vihertävinä tikkusina tai hiutaleina vedessä. Levää on ajautunut rannalle kapeina raitoina
 • 2 = levää runsaasti; vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle ajautunut leväkasaumia
 • 3 = erittäin runsaasti levää; levä muodostaa laajoja lauttoja ja / tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Massaesiintymän aiheuttava laji(t) selvitetään kvalitatiivisesti mikroskopoimalla.

Tulokset

Havaintojen perusteella laaditaan viikoittain levätilannekartat, jotka julkaistaan kerran viikossa kesä-elokuussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat oman alueensa paikallisesta tiedottamisesta.

Kesto

Havainnointi aloitettiin kesällä 1998 ja jatkuu. Leväesiintymien havainnointi aloitetaan kesäkuun alussa ja sitä jatketaan elo-syyskuuhun saakka.

Julkaisut

 • Lepistö, L., Rissanen, J. & Kotilainen, P. 1998. Reaaliaikainen levätilanteen seuranta. Ympäristö ja Terveys.30-36
 • Lepistö, L. & Rissanen, J. 1999. Valtakunnallinen leväseuranta 1998. Ympäristö / Katsaus vol. 13, nro 2, s. 22.
 • Rissanen, J. & Lepistö, L. 2000. Kesän 1999 leväseuranta. Ympäristö ja Terveys 2/2000. 57-61.
 • Rissanen, J., Lepistö, L., Lahti, K. & Rapala, J. 2001. Valtakunnallinen leväseuranta kesällä 2000. Ympäristö ja Terveys 4/2001. 79-82.
 • Rissanen, J. & Lepistö, L. 2002. Systematic monitoring of algal blooms in Finnish lakes inland and coastal waters. In: Ruoppa, M & Karttunen, K. (eds.), Typology and ecological classification of lakes and rivers. TemaNord 2002:566: 102.

Tutkijat ja yhteystiedot

 • FT Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Tutkija Vivi Fleming-Lehtinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Tutkija Seija Hällfors, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Merianalyytikko Minna Ylä-Jarkko, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Apul. tutkija Reija Jokipii, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Apul. tutkija Maija Niemelä, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätietoja

 • FT Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sivun alkuun

Julkaistu 18.4.2013 klo 15.37, päivitetty 15.8.2019 klo 10.04