Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)

Ilmastoasioista on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua. CAST-hankkeessa keskitytään ilmastouutisointiin erityisesti liikennesektorin näkökulmasta. Hankkeessa myös seurataan Helsingin Sanomien ilmastouutisoinnin kehitystä.

Hankkeen sisältö

Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST) on Suomen akatemian rahoittama hanke, jossa tarkastellaan suomalaista keskustelua EU:n energia ja ilmastopaketista sekä kotimaan hiilidioksidipäästöihin perustuvasta autoverouudistuksesta käytävää keskustelua. Tutkimus on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima. Tutkimus etsii vastauksia kolmeen kysymykseen:

 • Miten nämä kaksi politiikkaa vaikuttavat Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
 • Millaisia ekologisia, taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia näistä ohjelmista käydyssä keskustelussa esiintyy?
 • Kuinka kansainvälisistä tavoitteista ja keinoista keskustellaan kansallisella tasolla?

Hanke jakaantuu kolmeen osioon. Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus vastaa osioista, joissa tarkastellaan tilastoaineistoja autotiheydestä ja autokannan päästöistä sekä delfoi-tutkimuksesta jossa tarkastellaan asiantuntijoiden ja intressiryhmien käsityksiä ohjelmista ja niiden tulevaisuuden vaikutuksista. Suomen ympäristökeskuksessa tehtävä media-analyysi perehtyy tiedotusvälineissä käytävään julkiseen keskusteluun ja uutisointiin.

CAST-hankeen tutkimusote on poikkitieteellinen (interdisplinaarinen) eli eri tieteenaloja yhdistävä. Lisäksi hanke on transdisiplinaarinen, eli tiedontuotannossa otetaan huomioon tutkijoiden lisäksi muiden asiantuntijoiden ja intressiryhmien sekä julkisuudessa esiin nousevat kansalaisten käsitykset.

Tutkimusryhmä

Hankkeen vastuullinen johtaja on dosentti Petri Tapio (Tulevaisuuden tutkimuskeskus). Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Vilja Varho  (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) ja Jari Lyytimäki (SYKE).  Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat professori David Banister Oxfordin yliopistosta ja professori Julie Thompson Klein Wayne State yliopistosta. Kotimaiset ohjausryhmän jäsenet ovat MMT Risto Willamo Helsingin yliopiston ympäristötieteiden oppiaineesta ja PhD Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta sekä dos. Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Nina Nygrén ja Laura joki tekevät hankkeeseen liittyvät pro-gradu opinnäytteet. 

CAST-hanke on osa FIDEA (Frameworks for InterDisciplinary Environmental Analysis) -tutkimusryhmän toimintaa. 

Hankkeen SYKE-työpaketin julkaisuja

Tieteellisiä referoituja julkaisuja

 • Lyytimäki, Jari (2012). The environment in the headlines: Newspaper coverage of climate change and eutrophication in Finland. Monographs of the Boreal Environment Research 42/2012. Edita Prima Ltd, Helsinki. 72. p.
 • Nygrén Nina A., Lyytimäki Jari, Tapio Petri (2012). A small step toward environmentally sustainable transport? Media debate over Finnish car tax reform. Transport Policy 24: 159-167. DOI: 10.1016/j.tranpol.2012.08.009
 • Lyytimäki Jari, Assmuth Timo, Tapio Petri (2012). Unawareness in environmental protection: The case of light pollution from traffic. Land Use Policy 29(3): 598-604. DOI: 10.1016/j.landusepol.2011.10.002
 • Lyytimäki Jari (2012). MOTkotusta ilmastonmuutoksesta. Media & Viestintä 35(1): 112-117.
 • Lyytimäki, Jari (2011). Hitting the Headlines and Falling Down Again: Newspaper Coverage of Climate Change in Finland. In: Blanco Huan and Kheradmand Houshang, (eds). Climate change - Socioeconomic effects. InTech, Rijeka. Pp 441-454.
 • Lyytimäki, Jari (2011) Mainstreaming climate policy: the role of media coverage. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 16(6): 649-661. DOI: 10.1007/s11027-011-9286-x
 • Lyytimäki Jari (2010). Naurua ilmassa: Koominen vähättely ilmastotutkimusta käsittelevässä verkkokeskustelussa. Kulttuurintutkimus 27(2): 17-29.
 • Lyytimäki, Jari & Tapio, Petri (2009). Climate change as reported in the press of Finland: From screaming headlines to penetrating background noise. International Journal of Environmental Studies 66(6): 723-735. DOI: 10.1080/00207230903448490

Muita julkaisuja

 • Lyytimäki Jari. (2011). Liikkumisen vapautta ympäristön ehdoilla. Teoksessa: Niemelä, J., Furman, E.,Halkka, A., Hallanaro, E-L., Sorvari, S., (toim). Ihminen ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki. Ss. 375-380.
 • Lyytimäki J., Nygrén N.A. (2011). Interdisciplinary EPP-framework as a tool to assess the debate over CO2-based car tax reform.  Posteri. LIAISE (Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise) annual meeting. Milan, Italy. 26-28 January 2011. Poster_Lyytimaki_vedos_21_1_2011.pdf
 • Lyytimäki Jari (2011). Ilmasto muuttuu - entä arki? Teoksessa: Leif C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola, (toim.). Kaikki irti arjesta. Gaudeamus, Helsinki. Ss. 241-242.
 • Lyytimäki Jari (2010). Ilmasto on myös politiikkaa. Vihreä Lanka 26.11.2010.
 • Lyytimäki Jari (2010) Miten kävi ilmastouutisoinnin? Ympäristö 24(7): 26-27.
 • Kivimaa Paula & Lyytimäki Jari (2010). Johtaako ilmastonmuutos luovaan tuhoon? Niin & Näin 17(3): 76-77.
 • Lyytimäki Jari (2010). Ilmastohuoli uskon ja tieteen vuorovedossa. Kanava 38(3): 63-65. [kirja-arvio]
 • Lyytimäki Jari (2010). Vastalääkettä liikenne- ja energiakeskustelun jumiutumiin. Tieteessä Tapahtuu 28(1): 49-51. [kirja-arvio]
 • Lyytimäki, Jari (2009). Hiipuuko ilmastokeskustelu? Julkisen keskustelun merkitys ilmastopolitiikan valtavirtaistamiselle. Yhteiskuntapolitiikka 74(5): 537-541.
 • Lyytimäki Jari & Tapio, Petri (2009). Työmatkalentämistä vähennettävä. Helsingin Sanomat 29.4.2009.

Esitelmiä

 • Nygrén N.A., Lyytimäki J., Tapio P. (2011). A small step towards sustainable transport? Media debate over Finnish car tax reform. Trends and Future of Sustainable Development. 9-10 June 2011, Tampere, Finland.
 • Lyytimäki, J. (2011). Arvaamaton ilmastonmuutos? Miten saada tolkkua ilmastouutisoinnista. Tieteen Päivät 2011 - arjen arvoitus. Helsingin yliopisto, 12.1.2011. tieteen_paivat_11.pdf
 • Nygrén Nina A & Jari Lyytimäki (2010). Climate discussion in media: Finnish car tax reform. YHYS fall colloquium 2010. Workshop 5: Deliberating the Future. Finnish Society for Environmental Social Sciences (YHYS), University of Tampere. Tampere.
 • Lyytimäki Jari (2009). Mainstreaming climate change: the role of media coverage. YHYS Colloquium 2009: Environmental governance of natural resources, the economy, and consumption. Organised in collaboration: Finnish Society for Environmental Social Sciences (YHYS), Finnish Environment Institute (SYKE), Helsinki University (HY), Helsinki School of Economics (HSE), Helsinki University of Technology (TKK). November 26-27 2009, Finnish Environment Institute, Helsinki.
 • Tapio, P. Huutoniemi, K., Lyytimäki, J., Varho, V., Vehmas, J. Willamo R. (2009). An inter- and transdisciplinary analysis of the climate discussion of transport. International conference: Towards Knowledge Democracy. RMNO, Leiden, Netherlands. August 25-27, 2009.
 • Lyytimäki Jari (2009). News coverage on climate change: International trends and the Finnish case. Henvi Seminar Series, Autumn 2009: Environment, Media and Arts. University of Helsinki. 22.10.2009.

Lisätietoja

Lisätietoja erityisesti hankkeen media-analyysistä antaa 
Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE,  puh. 0400 148 856,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja löytyy myös hankkeen pääsivulta (linkki oikeassa reunassa).

Julkaistu 11.4.2013 klo 13.49, päivitetty 10.5.2013 klo 15.09