Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)

VACCIA_logo

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla!

 

Luonto muuttuu kun ilmasto muuttuu, sopeutumista tarvitaan

Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri haaste ihmiselle. Luonnon tuottamat tärkeät hyödykkeet ja palvelut, kuten esim. monimuotoiset ekosysteemit tai puhtaat, riittävät ja hyvälaatuiset vesivarat, ovat uhattuina kun ilmasto muuttuu. Vaikutukset koskettavat niin maa-, metsä- ja kalataloutta, luontomatkailua kuin kaupunkiympäristöjen maankäyttöäkin. Suomen luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen haavoittuvuutta ja ihmisen sopeutumismahdollisuuksia selvitetään Euroopan Unionin LIFE+ -ohjelman VACCIA-hankkeessa vuosina 2009–2011. Laajassa selvityksessä ovat mukana Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot.

Tavoitteena on

 • hankkia tietoa, kuinka ilmaston lämpeneminen muuttaa ekosysteemipalveluja
 • selvittää keinoja, joilla ihminen voi sopeuttaa toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin
 • arvioida, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa ilmansaasteiden kulkeutumiseen pohjoisille alueille
 • välittää hankittua tietoa kansalaisille ja päättäjille
 • tukea alue- ja paikallistason suunnittelua ja päätöksentekoa

Ekosysteemit muuttuvat eri tavoin eri puolilla maata ja eri ympäristöissä

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemipalveluihin selvitetään mahdollisimman monenlaisissa ympäristöissä suurista kaupungeista (Helsinki, Lahti) ja matkailukeskuksista (Kuusamo, Sotkamo) erityyppisiin metsä-, maatalous- ja vesialueisiin, pohjoisesta etelään sekä sisämaasta rannikoille.

VACCIA-hankkeen ydinalueina ovat yhdeksän Suomen kansallisen tason tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvaa pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston aluetta. LTER-alueilla painottuu ekologinen ja luonnontieteellinen tutkimus, LTSER-alueilla on vahvasti mukana myös sosioekonominen tutkimus.

Tutkijat selvittävät – tulokset päättäjien ja kansalaisten käyttöön

VACCIAn 13 työpakettia tuottavat yleisölle, elinkeinonharjoittajille ja päättäjille ilmaston ja luonnon muuttumista ja muutokseen sopeutumista käsitteleviä internet-pohjaisia ja kirjallisia aineistoja, seminaareja ja tulevaisuustyöpajoja

 • paikallisesta ja alueellisesta ilmaston muuttumisesta
 • ilmansaasteiden kulkeutumisen muutoksista pohjoisille alueille
 • metsä-, maatalous-, järvi- ja rannikkoekosysteemien muutoksista
 • kaupunkiympäristön muutoksista
 • metsä-, maatalous-, kalastus- ja matkailuelinkeinon edellytysten muuttumisesta
 • ekosysteemipalvelujen haavoittuvuudesta
 • alueellisten ja paikallisten ilmastonmuutosriskien pienentämisestä
 • ekosysteemien muutokseen sopeutumisesta
 • alue- ja paikallistason ilmastonmuutostietoisuuden levittämis- ja lisäämiskeinoista

Julkaisuja

VACCIA esite 2011: Keskeisiä tuloksia (pdf, 1705 kt)

VACCIA -Yleistajuinen katsaus hankkeen tuloksiin (pdf, 4136 kt)

SY26/2011 Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot - haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon. VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti

M Forsius, S Anttila, L Arvola, I Bergström, H Hakola, HI Heikkinen, J Helenius, M Hyvärinen, K Jylhä, J Karjalainen, T Keskinen, K Laine, E Nikinmaa, P Peltonen-Sainio, K Rankinen, M Reinikainen, H Setälä, J Vuorenmaa (2013) Impacts and adaptation options of climate change on ecosystem services in Finland: a model based study. Current Opinion in Environmental Sustainability 5:26–40

SY34/2011 Hämeen ympäristö muutoksessa

VACCIA julkisuudessa (pdf, 120 kt)

VACCIA infotaulu: VACCIA Mandatory Notice Board (pdf, 508 kt)

Kaikki raportit ja julkaisut nähtävissä hankkeen englanninkielisillä sivuilla: Reports and Publications of the VACCIA project

Yhteyshenkilöt

Hankkeen johtaja, prof. Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 2364, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Koordinaattori, erikoistutkija Jussi Vuorenmaa, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 765, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 3.5.2013 klo 13.38, päivitetty 25.5.2023 klo 16.54