Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA Työpaketti 13: Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ilmansaasteiden kulkeutumiseen arktisille alueille

VACCIA_logo

Tämä työpaketti keskittyy Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella tehtävään ilmanlaatututkimukseen. Muuttuvan ilmaston mukana ilmamassojen tyypilliset kulkeutumisreitit voivat muuttua, mikä puolestaan vaikuttaa ilmansaasteiden kulkeutumiseen arktisille alueille. Toisaalta ilmansaasteiden määrä ja laatu voivat muuttua myös esim. lisääntyneiden metsäpalojen takia. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto soveltuu erinomaisesti ilmansaasteiden tutkimukseen, sillä alue on ollut luonnontilassa yli seisemän vuosikymmentä. Myöskään lähialueilla ei ole merkittäviä ilmansaasteiden lähteitä. Siksi Pallaksen alue on erittäin sopiva ilmansaasteiden kaukokulkeutumisen tutkimukseen.

Ilmamassojen kulkeutumislaskelmien eli trajektoreiden avulla selvitetään eri ilmansaasteiden, mm. raskasmetallien ja orgaanisten aineiden, lähdealueita. Pitkäaikaisia trendejä analysoidaan erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Toimen tuloksena saadaan tietokantoja ilmansaasteiden lähdealueista, määristä ja trendeistä käytettäväksi niiden biosfäärivaikutustutkimuksissa sekä arvioita muuttuvan ilmaston vaikutuksista kyseisten saasteiden kaukokulkeutumiseen. Tutkimustulokset julkaistaan internetissä, seminaareissa jne.

Yhteyshenkilö

Jussi Paatero, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Julkaistu 5.5.2013 klo 15.14, päivitetty 6.5.2013 klo 13.06