Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA Työpaketti 3: Ilmastoskenaarioiden tuottaminen

VACCIA_logo

Kasvihuoneilmiön voimistuessa lämpenevät etenkin pohjoiset maa-alueet. Keskilämpötilan ohella muuttuvat myös vuorokauden ylimmät ja alimmat lämpötilat, sateisuus, lumipeite, terminen kasvukausi ja muut ilmastoamme luonnehtivat suureet. Tässä työosiossa laaditaan ilmastonmuutosskenaarioita eri LT(S)ER-alueille. Skenaarioiden avulla voidaan arvioida muuttuvan ilmaston vaikutuksia paikallisiin ekosysteemeihin.

Menetelmät

Yhdeksää LT(S)ER-aluetta koskevat ilmastonmuutosskenaariot pohjautuvat pääosin lähes kahdenkymmenen ilmastomallin antamiin tuloksiin. Skenaarioiden vertailujaksona ovat vuodet 1971-2000, joiden aikaisia havaintoja käytetään kuvaamaan viimeaikaista ilmastoa.

Yhteyshenkilö

Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Julkaistu 5.5.2013 klo 14.10, päivitetty 6.5.2013 klo 8.51