Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (PÖLYMETSÄ)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liittää metsäpölyttäjiä koskeva tieto osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta koskevaa päätöksentekoa. Päätavoitetta tukevina osatavoitteena on metsäpölyttäjiin liittyvän tietopohjan parantaminen, tietoa käytäntöön vievien ohje- ja neuvontamateriaalien tuottaminen sekä tietoisuutta ja materiaalien käyttöä lisäävän viestintäkampanjan toteuttaminen.

Toteutus

Hanke toteutetaan Tapio oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä. Se jakautuu kahteen pääosaan; 1) metsien pölyttäjiä koskevan tutkimus- ja neuvonta-aineistojen koostamiseen, sekä 2) näiden pohjalta jalostettujen toimintaohjeiden viestimiseen tiedon käyttäjille.

  1. Keväällä 2021 koostetaan koti- ja ulkomaisista tutkimuksista tietoja keinoista, joilla pölyttäjiä voitaisiin auttaa metsäalueilla. Näitä tietoja täydennetään kotimaisille hyönteisasiantuntijoille järjestettävän verkkokyselyn sekä -työpajan avulla. Kerätystä tutkimustiedosta sekä asiantuntijoiden arvioista ja suosituksista tuotetaan hankesivulla syksyllä 2021 julkaistava yhteenveto, joka muodostaa hankkeessa myöhemmin tehtävän viestinnän pohja-aineiston. Tiedonhankinnasta päävastuussa on SYKE (Janne Heliölä).
  2. Syksyllä 2021 käynnistetään vuoden 2022 aikana toteutettavan viestintäkampanjan suunnittelu. Viestinnässä käytetään hankkeen verkkosivujen (Tapio ja SYKE) lisäksi sosiaalista mediaa, tarjotaan sähköisiä ohjemateriaaleja, sekä järjestetään koulutusta metsäalan toimijoille. Viestinnästä päävastuussa on Tapio oy (Lauri Saaristo).
Raitamaamehiläinen, Andrena clarkella.
Raitamaamehiläinen, Andrena clarkella. © Kuva: Janne Heliölä

Tuotokset

Hankkeen tuloksia ja materiaaleja tullaan kokoamaan sekä tälle verkkosivulle että Tapio oy:n hankesivulle

Lisätietoja

  • tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 040-0148 654).
  • johtava asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio oy (etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. 040-5739 168).
Julkaistu 28.1.2021 klo 11.19, päivitetty 30.3.2021 klo 9.03