Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt

Tausta

Hankkeen tarkoituksena on kuvata luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt toimialan yhtenäisten ympäristökäytäntöjen kehittämiseksi. Hankkeessa käsitellään luonnonkiven ottotoiminnan keskeiset piirteet ja niiden ympäristövaikutukset sekä niiden pohjalta muodostuneet parhaat ympäristökäytännöt toiminnan erityispiirteet huomioiden. Hankkeen toteutukseen osallistuu kolme tahoa, SYKE, GTK ja Kiviteollisuusliitto ry.

Tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja lupapäätösten apuna sekä valvonnassa ja ympäristö-vaikutusten arvioinneissa. Toiminnan eri vaiheisiin ja osa-alueisiin liittyvät käytännöt analysoidaan ja tämän perusteella hahmotellaan parhaat käytännöt alan ympäristömyötäisyyden ja ympäristövaikutusten hallintaa varten. Erityisesti selvitetään tarvittavat ympäristöselvitykset lupaprosesseja varten. Työhön kuuluu toiminnan yleiskuvaus, joka sisältää mm. luonnonkivituotannon elinkaaren ja siihen liittyvät etsintä, tuotanto, louhimoiden sulkeminen ja jälkihoito sekä luonnonkivituotantoa koskeva lainsäädäntö.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti luonnonkiviteollisuuden yritykset ja lupa- ja valvontaviranomaiset. Kohderyhmiä ovat myös esim. rakennuttajat, rakennusalan yritykset ja suunnittelijat, jotka käyttävät luonnonkiveä toiminnassaan. Kohderyhmänä ovat myös louhintapaikkakuntien asukkaat.

Tavoitteet

Hankkeen tuloksena syntyy analyysi luonnonkivituotannon ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnassa käytettävistä parhaista käytännöistä toiminnan erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on luoda pohja toimintatapojen yhtenäistämiselle luonnonkivitoiminnassa, lisätä alan ympäristötietoisuutta ja saada parhaat käytännöt laajempaan käyttöön. Hankkeen tulokset esitetään dokumenttina, joka julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa.

Lisätietoja

Kaj Forsius, projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus  SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.10.2013 klo 14.55, päivitetty 27.1.2015 klo 15.10

Kohderyhmä: