Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisen potentiaalit, kehitysarviot ja vaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020 (MATPOT)

Hanke lyhyesti

Työssä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä hyötyjä voimme kansantalouden mittakaavassa saada aikaan, jos elinkeinoelämä nykyistä laajemmassa mitassa siirtyisi soveltamaan niukkaresurssisuuteen tähtääviä liiketoimintamalleja, tuotesuunnittelua ja tuotantoprosesseja?

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa Euroopan komission (EC) tiedonannon Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa edellyttämiin toimiin, jossa Suomen resurssitehokkuutta koskevan tavoiteasettelun lähtökohdat tulisi määrittää vuoteen 2013 mennessä. Työssä tehdään myös tiedonannon edellyttämää resurssitehokkuusindikaattorien määrittämis- ja arviointityötä.

MATPOT-hanke on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2012 aikana. Hankkeen arvioidaan Suomen keskeisten toimialojen ja tuotteiden resurssitehokkuuden parantamisen potentiaalit, kehitysarviot sekä niihin liittyvät ympäristö-, työllisyys- ja arvonlisäysvaikutukset kansantalouden tasolla vuoteen 2020.

Työ aloitetaan määrittelemällä mitä resurssitehokkuuden parantamisella tarkoitetaan kansantalouden ja toimialojen näkökulmasta. Se kattaa mm. materiaalien ja energian käytön tehostamisen, tuotteiden tai jätteiden kierrätyksen ja uudelleen käytön.

Suomen materiaalikulutuksen kehitystä arvioidaan ENVIMATscen mallin avulla vuoteen 2020. Mallilla tuotetaan talouskasvun perusura, jossa resurssitehokkuuden kehityksen osalta on oletettu vain keskeisten trendien jatkuminen, ja materiaalitehostumisen skenaario, johon tuodaan mukaan oletuksia erilaisin toimin aikaansaaduista materiaalienkäytön tehostumisesta. Tarkasteltavien sektorien materiaalitehostamisselvityksen tulokset liitetään ENVIMATscen-mallin tulevaisuuskuvaukseen, ts. määritetään erilaiset skenaariot ko. sektorien materiaalitehostumisesta.

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkka Koskela, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.23, päivitetty 11.10.2013 klo 10.49