Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE)

Hanke lyhyesti

Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia Suomen talouskasvun irrottamiseen luonnonvarojen käytön ja ympäristökuormituksen kasvusta.  Globaalitaloudessa myös luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten maailmanlaajuiset kytkeymät ovat tihentyneet. Siten arviointi jakautuu kahteen osaan: 1) Suomen talouden lopputuotteiden käytön - yksityisen ja julkisen kulutuksen sekä pääomanmuodostuksen - vaikutukset kotimaassa ja tuonnin välityksellä ulkomailla sekä 2) Suomen tuonnin ja viennin luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten tase.

Erityisinä arviointikohteina ovat kaivostoiminta ja bioenergia, joissa on käynnissä merkittäviä muutoksia. 

Tutkimus tehdään Suomen talouden pitkän ajan ympäristölaajennetulla monitoimialaisella simulointimallilla ENVIMATscen. Hankkeessa mallia täydennetään materiaalivirtojen, maankäytön ja biodiversiteetin yleisillä satelliittimalleilla sekä kaivostoiminnan ja bioenergian erityismalleilla.

Hanke saa rahoitusta Suomen akatemialta. Päähakijana oli Oulun yliopiston Thule instituutti. Dosentti Ilmo Mäenpää toimii hankkeen vastuullisena johtajana.


Lisätietoja

Tutkimusprofessori Pekka Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 17.5.2013 klo 11.21, päivitetty 27.11.2018 klo 9.56

Kohderyhmä: