Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen

Hanke lyhyesti

Suuri osa uusiutuvasta energiantuotannosta (tuulivoima ja aurinkovoima) poikkeaa perinteisestä, fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta, energiantuotannosta siten, että se ei ole taloudellisen päätöksen tekijän ohjattavissa, vaan sen ajanhetkeen sidottu tuotanto riippuu luonnonolosuhteista. Mikäli tällaisessa tilanteessa käytetään investoinnin arvioinnissa perinteistä nk. "levelized" cost lähestymistapaa, antaa tämä riittämättömiä ja harhaanjohtavia tuloksia. Tässä hankkeessa hyödynnetään pitkän aikavälin reaaliaikaisen hinnan huomioivaa simulointimallia luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittämisessä.  Hankkeessa tarkastellaan luonnosta ohjautuvan energian tuotantoprofiilin muutoksen vaikutusta tasapainohintoihin, tuotannon kapasiteettirakenteeseen, tuotantokustannuksiin, voittoihin ja CO2 päästöihin. Tavoitteena on osoittaa tunti perusteisen tuotantoprofiilin ja tunti perusteisin energian markkina-arvon yhdistämisen hyödyt luonnosta ohjautuvan energian taloudellisen arvon määrittämisessä.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 23.4.2013 klo 13.00, päivitetty 5.2.2015 klo 10.37