Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontoaskel hyvinvointiin

 

Viime vuosina on kertynyt vankkaa tutkimustietoa siitä, että kaupungistuminen ja elintapojen muutokset ovat yksipuolistaneet ihmisten mikrobistoa ja heikentäneet vastustuskykyä. Samat tekijät aiheuttavat huolia myös ympäristölle muun muassa liiallisen luonnonvarojen kulutuksen muodossa. On aika ottaa luontoaskel sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia kohti.

Terveys ja kiertotalous

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa kehitetään uusi päiväkotien toimintamalli, joka edistää niin kestävää kehitystä kuin terveyttäkin. Periaatteina ovat: monipuoliset ja päivittäiset luontokontaktit, kasvispainotteinen ruokavalio sekä ruokahävikin minimoiminen.

Muutokset päiväkodin arkeen suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun ammattilaisten sekä kotien tiiviinä yhteistyönä. Kokeiluvaiheen jälkeen toimintamallin levittäminen käynnistetään koko Suomeen. Tavoitteena on luoda edelläkävijöiden Luontoaskel hyvinvointiin -päiväkotiverkosto.

Hanke ja toimintamalli pyrkii osaltaan rakentamaan Suomessa kestävän kehityksen mallimaata, jossa terveys ja kestävä kiertotalous kietoutuvat luontevaksi osaksi lasten ja lapsiperheiden arkea.

Laaja yhteistyöverkosto

Hankkeen varsinaisen konsortion muodostavat SYKEn lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Luonnonvarakeskus (Luke). Konsortion johtajana toimii THL. Hankketta rahoittavat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Muita yhteistyökumppaneita ja -verkostoja ovat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Kansallinen allergiaohjelma, Lastentarhanopettajien liitto, Jyväskylä yliopisto, Työterveyslaitos, WWF, Ammattikeittiöosaajat ry, Maa- ja kotitalousnaiset, Ruokakulttuurikeskus Ruukku RY ja Sydänliitto.

Tietoja hankkeen etenemisestä päivitetään laajemmin THL:n sivustolla.

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi
puh. +358 295 251 493
sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Twitter: @RiikkaPaloniemi

Julkaistu 9.10.2018 klo 12.42, päivitetty 4.12.2019 klo 12.23

Kohderyhmä: