Luontoneuvottelijoiden tietovalmiuksien kehittäminen (CO-OP4CBD)

CBD-neuvottelujen täysistunto suuressa kokoussalissa.
CBD-neuvottelut Montrealissa joulukuussa 2022. © Kuva: Kaisa Pietilä

 

Tavoitteet

Hankkeen ydinidea on parantaa EU:n jäsenmaille ja muille lähialueen maille (associated countries) tarjottavaa tukea YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (Convention on Biological Diversity, CBD) (myös suomeksi käytetty: biodiversiteettisopimus). CO-OP4CBD-hankkeessa keskitytään erityisesti tiedon ja asiantuntijuuden parempaan käyttöön sopimuksen alla käytävissä neuvotteluissa ja sopimuksen toimeenpanossa. 

Hankkeen englanninkieliset kotisivut: CO-OP4CBD

 

Syken rooli työpaketeissa

Syke on vastuussa yhdestä työpaketista (WP1), ja mukana aktiivisesti ja isossa roolissa lisäksi muutamassa muussa työpaketissa (WP3 ja WP6).  

  • WP1: Vedämme työpakettia, jossa kartoitetaan EU:n ja lähialueen maiden CBD-neuvottelijoiden tiedontarpeita liittyen CBD:n alla käytäviin neuvotteluihin ja kansalliseen toimeenpanoon. Työpaketissa kartoitetaan, miten näihin tiedontarpeisiin voidaan vastata ja millä instituutioilla on jo tähän tarpeeseen vastaavaa tietoa. Työpaketissa kehitetään mekanismi, jolla varmistetaan pitkän aikavälin tiedon käyttäjien ja tiedon tuottajien kohtaaminen. 
  • WP3: Syke on isossa roolissa seurantaan ja indikaattoreihin liittyvässä työpaketissa. Työpaketissa kehitetään seurantajärjestelmiä ja -menetelmiä, sekä kehitetään ja otetaan käyttöön uusia indikaattoreita, joilla uuden Kunming-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen toimeenpanoa ja edistymistä seurataan. 
  • WP6 (Task 6.5.): Syke on mukana tunnistamassa kansainvälisiin hallinto- ja päätöksentekoprosesseihin liittyviä synergioita, ja kehittämässä tapoja, joilla näitä synergioita voidaan käyttää hyödyksi mm. kansainvälisten ympäristötavoitteiden toimeenpanossa ja niitä neuvotellessa. 

 

Lisätietoja

Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö Kaisa Korhonen-Kurki, etunimi.sukunimi@syke.fi, 0295 251 412 

Erikoistutkija Kaisa Pietilä, etunimi.sukunimi@syke.fi, +358 2952 51477 

Euroopan unionin rahoittama
 
 
 
 
 
 
 
Julkaistu 27.2.2023 klo 12.45, päivitetty 17.5.2023 klo 13.10