Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontopohjaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin (NBS)

Kaupungeissa asuu yhä suurempi osuus väestöstä ja näin kaupunkien toiminnallisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää uudenlaista, innovatiivista tarkastelua. Luonnon toimintoja hyödyntävillä lähestymistavoilla voidaan ratkaista yhtä aikaa jopa useita kaupunkiympäristössä esiintyviä ongelmia, kuten parantaa kaupunkiasumisen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Euroopan komissio on edistänyt luontopohjaisten ratkaisujen käsitteen käyttöönottoa aktiivisesti esimerkiksi tutkimusrahoituksen myötä ja monet kansainväliset toimijat ovat kirjoittaneet aiheesta.

SYKE on mukana useissa laajoissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa tutkitaan luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä. Keskeisimmät hankkeet ovat:

  • Ekosysteemipalveluiden ja luontopääoman operationalisointiin keskittyvä OpenNESS
  • Ekosysteemipalveluiden kartoittamista edistävä ESMERALDA
  • Tieteen, politiikan ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen parantamista tukeva EKLIPSE

Luontopohjaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin (NBS) -hankkeessa tulkitaan ja jalkautetaan näiden tutkimus- ja kehityshankkeiden sekä muiden kansainvälisten hankkeiden tuloksia Suomen näkökulmasta keskittyen suomalaisen kaupunkirakenteen ja –suunnittelun kannalta keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin, kuten viherrakenteen merkitykseen ympäristön terveysvaikutuksissa, kestävässä kaupunkirakentamisessa ja tulvariskien hallinnassa.

Hankkeessa valotetaan lähemmin seuraavia kysymyksiä:

  • Missä määrin luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan korvata ns. teknisiä ratkaisuja?
  • Mitkä ovat kansallisesti keskeisimpiä alueita aihepiirejä, joilla luontoon pohjautuvia ratkaisuja voi ja pitää kehittää? Mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin suojeluverkoston/Natura 2000 -verkoston hoito ja ylläpito tuo ratkaisuja (EU-rahoitusmahdollisuuksien laajentamiseksi)?
  • Kuinka erilaisia esteitä luontoon pohjautuvien ratkaisujen kehittämisessä, kaupallistamisessa ja yleistymisessä voidaan vähentää?
  • Mitä eri politiikka-alojen yhteensovittamista voidaan ja tulee tukea luontopohjaisia ratkaisuja kehitettäessä?
  • Millaisia erityishaasteita (tietopohja, rakenteet, prosessit) ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen asettaa luontopohjaisille ratkaisuille?
Julkaistu 18.10.2016 klo 16.13, päivitetty 21.8.2017 klo 13.05

Kohderyhmä: