Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke

AJANKOHTAISTA

Uusi luonnonsuojelulaki astuu voimaan 1.6.2023. Luopas-jatkohanke päivittää vuonna 2021 julkaistun luontoselvitysoppaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Päivitetty opas julkaistaan vuoden 2023 lopussa.

Näkymä Piikkiön Linnavuorelta. © Kuva: Pälvi Salo.

LUOPAS-hankkeessa valmistui joulukuussa 2021 uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin. Opas on vapaasti ladattavissa pdf-tiedostona Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta HELDAsta.

Tekijät ottavat mielellään vastaan palautetta oppaan käytettävyydestä – yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta Lisätietoja-kohdasta. Oppaan valmistelutyöstä löytyy enemmän tietoa LUOPAS-hankkeen verkkosivuilta.

Jatkohankkeen tavoitteena on viestiä uuden oppaan valmistumisesta ja sen tietosisällöistä eri käyttäjätahoille. Oppaan sisällöistä tullaan laatimaan myös lyhyistä teksteistä ja videoista rakentuva koulutuspaketti. Jatkohankkeessa aloitetaan lisäksi oppaan tekstien päivittäminen vastaamaan niin lähivuosien aikana voimaan tulevia luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksia kuin luontotiedon hallinnassa tapahtuvaa kehitystä.

Viestintä uudesta luontoselvitysoppaasta

Opasta ja sen sisältöjä on tehty vuosina 2022–2023 tutuksi muun muassa seuraavissa julkaisuissa ja tilaisuuksissa:

 • Turun yliopiston Conservation Biology -kurssi 25.1.2022
 • Kaivosteollisuus ry, ympäristöjaoston palaveri 9.2.2022
 • Luonnon kirjo 2/2022 verkkolehti ja uutiskirje 12.2.2022
 • YVA-ry:n YVA-päivä 17.3.2022
 • Ympäristö ja Terveys -lehti 2/2022
 • Luontokunnat-verkoston Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022 (webinaarin esitykset ladattavissa Luontokunnat-verkoston Materiaalit-sivulta)
 • Maakuntaliittojen ympäristö- ja luontoasiantuntijoiden tapaaminen 4.5.2022
 • Suomen ekosysteemiobservatorio FEO:n järjestämä Kuntien luontotietohankkeen työpaja 12.5.2022
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Rakennetun ympäristön koulutus, luento hortonomiopiskelijoille 4.10.2022.
 • Uudenmaan liitto, Ekologisten yhteyksien toimivuus -keskustelutilaisuus 29.11.2022 
 • Rambollin Luonto-TA-päivä 20.1.2023
 • Hämeen ELY-keskuksen alueidenkäytön ajankohtaispäivä 15.3.2023 
 • Energiateollisuus ry:n Biodiversiteettiwebinaari 29.3.2023

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@syke.fi [katariina makela]

Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. 0295 252 152, etunimi.sukunimi@syke.fi [palvi salo]

Julkaistu 15.2.2022 klo 15.49, päivitetty 29.3.2023 klo 13.52