Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Hankkeessa uusitaan kokonaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Oppaassa tullaan ohjeistamaan aiempaa tarkemmin sitä, millainen on riittävä luontoselvitys: mitä selvitetään, minkälaisin menetelmin ja mikä on sopiva ajankohta eri asioiden selvittämiselle. Huomioon otettavia uusia asiakokonaisuuksia ovat mm. uhanalaiset luontotyypit ja METSO-elinympäristöt. Oppaassa tullaan ohjeistamaan myös luontoarvojen arvottamista ja luontovaikutusten arviointia sekä antamaan ohjeita raportointiin.

Työ on jaettu viiteen työpakettiin:

  • Tietolähteet
  • Luontoselvitykset
  • Luontovaikutusten arviointi YVA-lainsäädännössä
  • Natura-arviointi
  • Luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa.

Hankkeelle on perustettu oppaan eri aihealueet hyvin hallitseva tukiryhmä. Uuden oppaan ensimmäinen käsikirjoitusversio valmistellaan yhteistyössä tukiryhmän kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä, ja valmis opas julkaistaan vuonna 2021.

Uusi opas on tarkoitettu kaikille luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville eli niin selvitysten tilaajille ja tekijöille, viranomaisille kuin lausuntojen antajillekin. Opas valmistellaan yhteistyössä näiden sidosryhmien kanssa. Tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia sidosryhmiltä kerätään verkkokyselyiden, seminaarien ja työpajojen avulla.

Näkymä moottoritielle kallion laelta
© Kuva: Markku Heinonen

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin -aloitusseminaari

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 13.2.2020 Helsingissä. Seminaarissa luotiin katsaus arviointien taustalla olevaan lainsäädäntöön sekä kuultiin eri tahojen näkemyksiä ja toiveita oppaan sisällöstä.

Seminaarin esitykset

Kaksi tuulivoimalaa meren rannalla
© Kuva: Markku Heinonen

Etsintäkuulutus - hyviä esimerkkejä kaivataan!

Toivomme saavamme vinkkejä hyviksi koetuista luontoselvityksistä, selvitysten osista tai esimerkiksi selvityksissä esitetyistä, jotakin asiakokonaisuutta hyvin valaisevista tai kokoavista taulukoista. Tilaajat, selvitysten tekijät ja viranomaiset: lähettäkää näistä tietoa sähköpostitse Katariina Mäkelälle ja Pälvi Salolle! (ks. yhteystiedot Lisätietoja-kohdasta).

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [katariina makela]

Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 152, ext.etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [palvi salo]

 

Julkaistu 23.3.2020 klo 11.32, päivitetty 24.3.2020 klo 16.56