Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen – haasteet ympäristösääntelylle (TERLA)

Monitieteisen TERLA-tutkimuskonsortion tavoitteena on selvittää, miten maaekosysteemeistä tuleva orgaaninen hiili vaikuttaa järvien ravintoverkkoihin (kasviplankton, bakteerit, eläinplankton, kalat) ja kaloja ravintonaan käyttävien ihmisten terveyteen. Tutkimus lähestyy orgaanisen hiilen kuormitukseen liittyviä kysymyksiä käyttäen limnologian, ekotoksikologian, metsätieteen, kansanterveystieteen sekä oikeustieteiden menetelmiä ja asiantuntemusta.

Koko hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. SYKEn osuus liittyy hankkeen kolmesta osasta ensimmäiseen, jossa vastuut on jaettu seuraavasti:

  • Vaikutukset järviekosysteemeissä: Dos. Paula Kankaala, FT Ursula Strandberg ja FT Jarkko Akkanen, Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos
  • Kuormituksen mallinnus: MMT Sirpa Piirainen ja FT Samuli Launiainen, Metsäntutkimuslaitos
  • Suomen järvien kasviplanktonaineistojen analysointi: Dos. Marko Järvinen ja FT Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisätietoa hankkeesta Itä-Suomen yliopiston palvelussa:

 

 

 

Julkaistu 10.9.2015 klo 13.24, päivitetty 10.9.2015 klo 13.24

Kohderyhmä: