Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maakuntakaavan taajamamerkintöjen kehittäminen – maakuntakaavan seudullisesti merkittävät taajamat Keski-Suomessa (MATAKE)

Tilastollinen taajamarajaus perustuu SYKEssä kehitettyyn paikkatietopohjaiseen menetelmään, jonka tarkoitus on ollut yhdyskuntarakenteen seuranta. Hankkeessa SYKE jalostaa taajamamäärittelyn menetelmää siten, että saadaan yhtenäinen aiempaa tilastollista taajamarajausta tiukempi taajamarajaus, joka vastaa paremmin suunnitellusti rakennettua asemakaavoitettua aluetta. Tiukempi taajamarajaus on tarpeen erityisesti suunnittelussa, jossa tarvitaan tietoa olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Hankkeessa tiukemman taajamamäärityksen käyttöä testataan erityisesti suhteessa maakuntakaavoituksen taajamamääritykseen.

Tavoitteena on tarjota suunnittelijoille tietoaineistoja ja menetelmiä, joilla voidaan arvioida maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueiden merkinnän käyttöä suhteessa eri taajama-alueiden seudulliseen merkittävyyteen osana keskus- ja palveluverkkoa. Työssä pohditaan sekä taajatoimintojen alueen laajuutta maakuntakaavassa että taajamakeskusten määrittelyä osana keskusverkkoa ja tämän soveltamista kaavamerkinnöissä. Hanke liittyy Keski-Suomen palveluverkkoselvitykseen, jota tehdään Keski-Suomen liitossa omana työnä samanaikaisesti. Lisäksi pohditaan taajamamerkintöjen kehittämistä suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja niiden kehittämistarpeisiin.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisen tason tavoitteena on taajamarajauksen sekä maakuntakaavojen taajamamerkinnän kehittäminen vastaamaan paremmin suunnittelun tarpeita. Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:

  1. taajamarajauksen kriteerien kehittäminen ja uudenmuotoinen, paremmin suunnittelua tukeva taajamarajaus
  2. maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen määrittelyssä tarvittavien kriteerien määrittely ja käyttömahdollisuuksien kuvaus

Hankkeessa kehitettävä menetelmä on työkalu seudullisten taajamaverkon arviointien tekemiseen. Menetelmän avulla voidaan turvata eritasoisille taajamakeskustoille niiden edellyttämä vähimmäispalvelutaso ja kehittäminen. Työ tukee keskus- ja palveluverkon kehittämistä maakunnissa.

Hankkeen tulokset

Hankkeen loppuraportti julkaistiin 29.8.2016 SYKEn raportteja-sarjassa:

 
Keski-Suomen maakuntakaava
 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 16.9.2015 klo 14.57, päivitetty 18.6.2019 klo 15.15