Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2006 -hankkeessa

Koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä vuoden 2006 tilanteessa sekä paikkatietoaineistot maanpeitteen muutoksista vuosien 2000 ja 2006 välillä ovat valmistuneet. Tiedot tuotettiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) osana eurooppalaisia CORINE2006 (CLC2006) ja IMAGE2006 -hankkeita.

Tausta ja tavoitteet

Euroopan laajuisia CORINE-hankkeita on tehty kahdesti ennen vuoden 2006 hanketta, 1990-luvun alussa ja vuonna 2000. Suomi ei ollut mukana vielä ensimmäisessä hankkeessa, mutta osallistui jo vuoden 2000 hankkeeseen. Uusimman hankkeen, CLC2006, tarkoituksena oli päivittää Euroopan laajuinen maanpeite ja -käyttöaineisto ajan tasalle ja kartoittaa maanpeitteen muutokset edelliseen CLC2000-aineistoon nähden. Suurimmassa osassa hankkeeseen osallistuvia maita aineistojen päivitys on tehty visuaalisella satelliittikuvatulkinnalla.

Suomessa hankkeen tavoitteena oli tuottaa päivitetty, eurooppalaista aineistoa alueellisesti tarkempi aineisto kansalliseen käyttöön sekä ensimmäistä kertaa myös maanpeitteen muutokset. Kansallisen aineiston lisäksi tuotettiin myös EEA:n vaatimusten mukaiset vektoriaineistot sekä maanpeitteessä ja -käytössä että maanpeitteen muutoksissa.

CLC2006-aineistojen tuottaminen Suomessa

Suomessa maanpeitteen ja maankäytön aineisto on tuotettu yhdistämällä satelliittikuvilta automaattisesti tulkittuja maanpeitteisyystietoja olemassa oleviin maankäytön ja maaperän paikkatietoaineistoihin. Muutokset vuosien 2000 ja 2006 välillä on haettu vertailemalla sekä CLC2000- ja CLC2006-aineistoja että eriaikaisia satelliittikuvia. Vertailua hankaloitti hieman se, että CLC2006 -maankäyttö/maanpeite (25 m)-aineisto on tuotettu erilaisista lähtöaineistoista kuin CLC2000 –maankäyttö/maanpeite (25 m).

Tulokset

Suomen CLC2006-aineistot:

  • Suomen kattava satelliittikuvamosaiikki (IMAGE2006)
  • Rasterimuotoinen kansallinen paikkatietokanta (CLC2006 -maankäyttö/maanpeite (25 m))
  • Rasterimuotoinen kansallinen muutosaineisto (CLC2000-2006 -maanpeitemuutokset (0,5-1 ha))
  • Vektorimuotoinen CLC2006 – maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha) -paikkatietokanta
  • Vektorimuotoinen CLC2000-2006 -maanpeitemuutokset (5 ha) -muutosaineisto

EEA:n tekninen tiimi vieraili Suomessa kahdesti validoimassa aineistojen laatua ja varmistamassa aineistojen yhteensopivuutta tietomääritysten kanssa.

CLC2006-hankkeeseen osallistuneiden maiden vektoriaineistot (CLC2006- maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha)) on yhdistetty Euroopan maanpeitettä kuvaavaksi paikkatietokannaksi. Vastaavasti yksittäiset satelliittikuvat on yhdistetty Länsi- ja Keski-Euroopan kattavaksi satelliittikuvamosaiikiksi.

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta on rahoitettu sekä EU:n että kansallisin varoin. Kotimaisina rahoittajina olivat SYKEn lisäksi ympäristöministeriö, Metla sekä maa- ja metsätalousministeriö. EU (EEA) on rahoittanut vajaan neljäsosan hankkeen kustannuksista ja lisäksi valvonut hankkeen tuloksia. SYKE toimii Suomessa Euroopan ympäristökeskuksen kansallisena tietokeskuksena.

SYKE on ollut vastuussa aineiston tuotannosta Suomessa.Yhteistyökumppaneita tutkimuksessa oli METLA, joka toimitti metsäaineistot sekä Maanmittauslaitos (MML), Maa- ja metsätalousministeriö ja Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Tietokeskus, Geoinformatiikkayksikkö
PL 140, 00251 Helsinki

Pekka Härmä, +358 400 148 738, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [pekka harma]

Muut julkaisut:

Törmä, M., Haakana, M., Hatunen, S., Härmä, P., Kallio, M., Katila, M., Kiiski, T., Mäkisara, K., Peräsaari, J., Piepponen, H., Repo, R., Teiniranta, R. ja Tomppo, E., 2008. Finnish Corine 2006-project: Determining Changes in Land Cover in Finland between 2000 and 2006. Remote Sensing for Environment Monitoring, GIS Applications and Geology VIII, Proceedings of SPIE vol. 7110.

Törmä, M., Härmä, P., Hatunen, S., Teiniranta, R., Kallio, M., Järvenpää, E., "Change detection for Finnish CORINE land cover classification" in Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications II, edited by Ulrich Michel, Daniel L. Civco, Proceedings of SPIE Vol. 8181 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 81810Q.

Loppuraportti

Julkaistu 24.4.2013 klo 14.46, päivitetty 27.7.2023 klo 15.41

Kohderyhmä: