Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Monimuotoisuuden seuranta maatalousalueilla: satunnaisruutututkimus (MYTVAS3)

Tavoitteet

Putkilokasvien, perhosten ja peltolinnuston monimuotoisuudessa tapahtuvia muutoksia seurataan tavanomaisilla maatalousalueilla. Samoilta alueilta mitataan lisäksi maiseman rakenteessa ja maankäytössä tapahtuvia muutoksia.

Menetelmät

Seurantaa tehdään 58:lla satunnaisesti valitulla 1 km2 ruudulla eri puolilla Etelä-Suomea (Satunnaisruutujen sijainnit kartalla). Tutkimusalueilla on tehty laajamittaisia lajistoinventointeja vuosina 2001, 2005 ja 2010. Tämän lisäksi osalla alueista seuranta-aineistoja on kerätty vuosittain. Alla oleva kuva havainnollistaa perhos- ja kasvitutkimusten otantamenetelmää.

Satunnaisruutujen tutkimusasetelma 2

Tutkimusten sisältöä ja otantatapoja on kuvattu tarkemmin ns. Luonto-Mytvaksen (2000-2006) väli- ja loppuraporteissa, joihin löytyy linkki MYTVAS3 -hankkeen pääsivulta.

Lisätietoja

Tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus, p. 040 0148 654,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.3.2013 klo 15.16, päivitetty 3.4.2013 klo 15.32