Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)

Tavoitteet

Osahankkeessa kerätään tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seikoista. Kerätyn aineiston pohjalta arvioidaan potentiaalisia muutoksia ravinnekuormituksessa sekä tuotetaan aineistoa muille MYTVAS3-osahankkeille. 

Seurantaa jatketaan samoilla menetelmillä ja osittain myös samoilla tutkimusalueilla kuin kahdella ensimmäisellä ympäristötukikaudella. 

Tiedonkeruu toteutettiin ohjelmakauden 2008-2013 aikana kerran, talvella 2010/2011 toteutetulla tilahaastattelukierroksella. Sen yhteydessä kerättiin sekä tila- että lohkokohtaisia tietoja viljelytoimenpiteistä, tuotantopanoksista ym. seurannan kannalta oleellisista tekijöistä vuosilta 2008-2010. 

Tilahaastattelut kattoivat kolme tutkimusaluetta: Yläneenjoki, Lepsämänjoki ja Lestijoki.

Lisätietoja 

Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.4.2013 klo 15.25, päivitetty 3.4.2013 klo 15.26