Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merenpohjan sotamateriaalien ympäristöriskinarviointi ja käsittely - DAIMON

 
EU IBSR logo 222 px
 

Itämereen on toisen maailmansodan jälkeen upotettu noin 50 000 tonnia kemiallisia aseita, joista useimmat sisältävät myrkyllisiä taisteluaineita. Tunnetuimmat upotusalueet ovat Bornholmin ja Gotlannin syvänteet. Lisäksi Skagerrakiin on upotettu kokonaisia laivoja taisteluainelastissa. Myös tavanomaisia ammuksia ja sotamateriaaleja, kuten merimiinoja, on upotettu tai jäänyt merenpohjaan sotien jälkeen eri puolille Itämerta.

DAIMON-hankkeessa selvitetään näiden Itämereen upotettujen kemiallisten ja tavanomaisten aseiden aiheuttamaa riskiä meriekosysteemille, ihmistoiminnalle (esim. mereisille rakennushankkeille) sekä ihmisten terveydelle. Edeltävissä MERCW- ja CHEMSEA-hankkeissa kartoitettiin ammusten sijaintia ja todennettiin kenttä- ja laboratoriokokein niiden sisältämien kemiallisten aseiden Itämerelle aiheuttama ympäristöriski. DAIMON-hankkeessa tätä tietoa täydennetään edelleen laboratorio- ja kenttätutkimuksin. Tällä kertaa tutkimuksen kohteena ovat kemiallisten aseiden lisäksi Itämeren pohjille päätyneet, tähän asti vähän huomiota saaneet tavanomaiset ammukset ja muut sotamateriaalit, jotka ruostuessaan ja vuotaessaan haitallisia kemikaaleja saattavat aiheuttaa merkittävän ympäristöongelman. Hankkeesta saatavan uuden tiedon perusteella on tarkoituksena luoda päätöksentekotyökalu, jonka avulla viranomaiset pystyvät arvioimaan ammusten nostamisoperaatioista tai merenpohjan puhdistuksesta aiheutuvaa haitta-hyöty -suhdetta eri tilanteet huomioon ottaen.

Yhteistyökumppanit:

 • Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, IOPAN (Puola),
 • Polish Naval Academy, PNA (Puola),
 • Military University of Technology, MUT (Puola),
 • Maritime Institute Gdańsk, MIG (Puola),
 • Lithuanian Environmental Protection Agency, LEPA (Liettua),
 • Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research, AWI (Saksa),
 • Johann Heinrich von Thünen Institut, Federal Research Institut für Rural Areas, Forestry and Fisheries, TIFI (Saksa),
 • Technical University of Clausthal, TUC (Saksa),
 • University of Helsinki, VERIFIN (Suomi),
 • Chalmers University of Technology (Ruotsi),
 • Norwegian Defence Research Establishment, FFI (Norja),
 • Stichting International Dialogue on Dumped Munitions, IDUM (Hollanti)

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Anu Lastumäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, merikeskus

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050-3247625

 

Julkaistu 7.4.2016 klo 16.15, päivitetty 7.4.2016 klo 16.09