Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)

PLAN BOTHNIA on kokeiluhanke, jossa harjoitellaan kansainvälistä merialuesuunnittelua esimerkkikohteena Selkämeri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokemusta siitä, minkälaista merialuesuunnittelu on silloin, kun eri maiden suunnittelukäytäntöjä ja lainsäädäntöä sovelletaan yhteiselle merialueelle.

Hankkeen osapuolet keräävät hankealuetta koskevaa ihmistoimintaan ja luonnonympäristöön liittyvää tausta-aineistoa käsiteltäväksi yhteisissä suunnittelukokouksissa. Hanketta seurataan ja käytetään esimerkkitapauksena HELCOMin ja VASABin yhteisessä merialuesuunnitteluryhmässä sekä Pohjanmerellä samaan aikaan toteutettavassa MASPNOSE-hankkeessa. Molempia hankkeita rahoittaa EU:n komission meriasioiden pääosasto (DG Mare).

Hankkeessa tuotetaan Selkämeren rannikoita ja ulappa-aluetta koskeva merialuesuunnittelukartta. Hankkeen jälkeen merialuesuunnitelman toteutusta Suomessa ja Ruotsissa ohjaavat asianomaiset ministeriöt ja muut viranomaiset. Hankkeen vastuutaho on HELCOM-sihteeristö Helsingissä.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Pasi Laihonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.4.2013 klo 15.30, päivitetty 11.4.2013 klo 15.29