Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merien luonnon monimuotoisuuden linkit ekosysteemipalveluihin

Tausta

Ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristöpaineiden vaikutukset aiheuttavat muutoksia meren ekosysteemien toiminnassa ja luonnon monimuotoisuudessa. Meret tuottavat hyvinvointia eli ekosysteemipalveluita ihmisille, mutta se miten palvelut ovat linkittyneet luonnon monimuotoisuuteen tai miten ihmistoiminnan paineet vaikuttavat palveluihin, on vielä huonosti tunnettu.

Tavoitteet

Väitöskirjan tavoitteena on edistää ymmärrystä Itämeren monimuotoisuuden tuottamista ekosysteemipalveluista, ja tuoda näin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut voimakkaammin päätökseteon keskiöön.

Toteutus

Tavoitteen toteuttamiseksi työ ja artikkelit etenevät yksityiskohtaisemmasta indikaattoriarvioinnista ja yhdennetystä monimuotoisuuden arvioinnista kohti laajempaa näkökulmaa - ekosysteemipalveluihin sekä niiden ja luonnon monimuotoisuuden suhteeseen. Ensin väitöskirjassa kehitetään Itämeren monimuotoisuuden tilaa kuvaavien indikaattoredien toimivuuden arviointia ja toteutetaan monimuotoisuusindikaattoreden kriittinen tarkastelu. Tämän jälkeen tutkimuksessa kehitetään päätöksentekoa tukeva malli, jossa huomioidaan Itämeren luonnon monimuotoisuus, sen tuottamat palvelut ja meren eri käyttäjäryhmät sekä monimutkaiseen systeemiin ja tulevaisuuteen liittyvät epävarmuudet.

Yhteiskunnallinen merkitys

Tutkimuksen tulokset mahdollistavat ekosysteemilähestymistavan soveltamisen laajemmin Itämeren tilan seurannassa, hallinnassa ja merialuesuunnittelussa.

Julkaistu 8.8.2019 klo 16.14, päivitetty 8.8.2019 klo 16.33