Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Merijään biogeokemialliset kierrot ja mikrobiekologia

Projektikuvaus

Ilmastomallit ennustavat Itämeren alueelle laajamittaisia muutoksia mm. vesitaseeseen koko valuma-alueella sekä merkittävää kohoamista keskilämpötilassa. Ennustettujen muutosten vaikutukset ovat huomattavimmat kylmällä vuosipuoliskolla. Tutkimushankkeessa pyritään hahmottamaan muuttuvien olosuhteiden vaikutusta Itämeren talviaikaiseen ekosysteemiin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, joissa merijään eliöyhteisöllä on keskeinen tehtävä. Tutkimuskohteina ovat erityisesti ravinteiden biogeokemia, valoympäristön muutosten vaikutukset eliöyhteisöön ja autotrofien tuotantobiologiaan, liuenneen orgaanisen aineen määrän ja laadun merkitys heterotrofisissa prosesseissa sekä jääpeitteen merkitys talvisen eliöyhteisön rakenteen ja toiminnan kannalta. Tutkimusryhmä työskentelee kahden alahankkeen kehyksessä:

  1. Itämeren jään biogeokemia – valokemian ja bakteerivälitteisten prosessien merkitys
  2. Itämeren jään kasviplanktonlevien ja ripsieläinten biodiversiteetti

Lisätietoja

Johtava tutkija Riitta Autio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh: +358 50 520 3305

Julkaistu 22.4.2013 klo 14.38, päivitetty 29.8.2019 klo 11.24