Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys

Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsähallituksen yhteishankkeen (MMM 720/322/2011) tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys siitä, mikä on metsätalouden vesistökuormituksen seurannan tämän hetkinen taso suhteessa tarpeisiin ja tehdä esitys seurannan kehittämisestä ja arvio siihen tarvittavista resursseista.

Metsäisten latvavaluma-alueiden metatietokanta

Hankkeen osana valmistuneeseen metatietokantaan on koottu metatieto 299 metsäisestä latvavaluma-alueesta, jotka ovat tai ovat olleet seurannan tai tutkimuksen piirissä.

Metsäisten latvavaluma-alueiden metatietokanta (xls, 212 kt)

Julkaisut

Finér Leena, Mattsson Tuija, Tattari Sirkka, Joensuu Samuli & Penttinen Jouni, 2012. Esitys maa- ja metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä. Metlan työraportteja 226

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Tuija Mattsson, Suomen ympäristökeskus SYKE
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.3.2013 klo 14.40, päivitetty 27.3.2013 klo 14.47